De jaarrekening van uw bedrijf voor 2016, die binnenkort wordt opgesteld, zal een beslissende rol spelen om volgend jaar een krediet te kunnen krijgen. Het is namelijk een van de elementen die financiële instellingen gebruiken om de solvabiliteit en de leningcapaciteit van uw bedrijf te bepalen. En als u de laatste weken van het jaar nu eens zou benutten om ze wat op te ruimen?

De grote meerderheid van de ondernemingen die actief zijn in Nederland sluit het boekjaar af op 31 december. Concreet betekent dat dat uw balans en uw resultatenrekening, afgesloten per 31 december, een “momentopname” zijn van de financiële toestand van uw onderneming. Die momentopname zullen alle ondernemingen en financiële instellingen die uw solvabiliteit en uw leningcapaciteit willen bepalen, als basis gebruiken. En als u die nu wat meer in uw voordeel kon krijgen?

Geef uw beschikbare kasstroom een boost

Uw kaspositie is uiteraard een van de indicatoren waar het meest naar wordt gekeken en die onmiddellijk een beeld geven van uw financiële gezondheid. Denk aan het adagium: “Alleen wie er geen nodig heeft, krijgt een lening.” Als er voldoende liquiditeiten op de bankrekening van uw bedrijf staan, zal dat uw schuldeisers geruststellen over uw terugbetalingscapaciteit. Maar hoe doet u dat?

De belangrijkste bron van liquiditeiten voor uw onderneming blijven nog altijd uw handelsvorderingen, of die nu vervallen zijn of niet. Om uw kaspositie te verbeteren, moet u van uw klanten dus gedaan krijgen dat ze u sneller betalen of dat ze onbetaalde facturen vereffenen. En dan hebt u twee mogelijkheden:

 

Op zoek naar liquiditeiten voor uw onderneming?

Edebex - témoignage-financement-entreprises-factoring

En als u uw facturen nu eens zou verkopen?

Door uw facturen te koop aan te bieden op het platform van Edebex, kunt u snel over de liquiditeiten beschikken die u nodig hebt. Bovendien kan dat in alle veiligheid, want Edebex staat zelf in voor het incasso van de vorderingen die u op zijn platform verkoopt.

Wilt u graag weten hoeveel de verkoop van een factuur u kan opleveren?

Doe de test!