Bijna 10 jaar na de crisis van 2007 hebben MKB’s en micro-ondernemingen het nog altijd moeilijk om een bankkrediet te krijgen. Door deze aanhoudende financieringsmoeilijkheden dringen alternatieven zich op om aan fondsen te komen…

Non, non, rien n’a changé, tout a continué. Het liedje is helaas maar al te bekend voor zowat de helft van de ondernemers die op zoek gaan naar bankkrediet. Volgens de laatste cijfers van de Look & Fin, de Waalse tegenhanger van Unizo, is 59% van de MKB’s en 80% van de micro-ondernemingen trouwens van mening dat de situatie de voorbije vijf jaar erger is geworden. Alle enquêtes wijzen in dezelfde richting: of het nu om uw kaspositie gaat of om uw investeringen te financieren: de banken blijven terughoudend en veeleisend. Zeker als u een ‘jonge’, innovatieve, snelgroeiende of veranderende onderneming bent. Bovendien is niet de kwaliteit van de projecten het probleem: de voornaamste reden voor de weigeringen is het gebrek aan persoonlijke borgstelling (35%) of de vereiste van eigen inbreng. Maar liefst 91% van de ‘jonge’ ondernemers krijgt persoonlijke waarborgen opgelegd als ze om een lening vragen. Voeg daar nog de lange antwoordtermijnen en de onduidelijkheid over de beslissingscriteria aan toe, en de maat is helemaal vol. Maar financiering is voor ondernemingen wat brandstof is voor een auto: zonder geraak je geen meter vooruit. Om stilstand te vermijden, bestaan er gelukkig alternatieven naast de bankwereld…

Ga voor love money

Eigen geld in uw onderneming stoppen, in de vorm van een voorschot op de rekening-courant of een kapitaalverhoging, is een sterk signaal: u gelooft in uw succes. Zo kan u uw familie of uw vrienden misschien motiveren om u het nodige geld te lenen om uw activiteit op te starten of verder te zetten. Zo’n alternatieve financiering, ook wel love money genoemd, heeft zijn voordelen (bijna onmiddellijk beschikbaar, weinig of geen garanties nodig) en kan bovendien uw financieringsdossier bij de bank versterken, omdat uw financiële ratio’s er beter uitzien. Een tip: zorg dat het juridisch kader van de betrokkenheid van naaste familieleden goed is afgebakend door middel van een onderhandse akte of een notarieel document.

Trek nieuwe investeerders aan…

Om geld aan te trekken voor uw onderneming, kan u het kapitaal ook openstellen voor derden. De zogenaamde business angels kunnen u bijvoorbeeld niet alleen fondsen geven, maar ook gepersonaliseerde begeleiding en toegang tot hun netwerk van contacten. Een andere mogelijkheid is: investeringsmaatschappijen, zoals finance.brussels (SRIB) in Brussel, Sowalfin in Wallonië en PMV in Vlaanderen. Deze autonome bedrijven, die zijn opgericht door de regionale autoriteiten, ondersteunen ondernemingen door middel van participaties, in aandelen converteerbare leningen of achtergestelde leningen.

Hebben deze twee medailles ook een keerzijde? U geeft een deel van de beslissingsbevoegdheid in uw onderneming op, aangezien u een nieuwe aandeelhouder en nieuwe bestuurders moet aanvaarden. En vergeet ook niet dat business angels en regionale investeringsmaatschappijen ook een uitstapstrategie hebben: zij hebben doorgaans de intentie om hun participatie na 5 tot 10 jaar te verkopen aan degene die het meest biedt.

Doe een beroep op de publieke sector

Diverse federale en regionale instellingen bieden een aantal maatregelen aan om ondernemers te ondersteunen: subsidies, leningen, premies of waarborgen. Die steun is vaak doelgericht (investeringen, onderaanneming, export enz.) en vereist dat er aan min of meer strikte selectiecriteria wordt voldaan. Maar zowel de trage administratieve molen voor de toekenning als de complexiteit van de procedures ontmoedigen heel wat ondernemers. Vooral omdat u het grootste deel van de tijd kosten moet maken voordat u van de toegekende hulp kan genieten.

Vraag hulp aan ‘de massa’!

Het tegenwoordig populaire ‘crowdfunding’ is het bekendste van de participatieve financieringssystemen. Via een webplatform doet u letterlijk een oproep aan ‘de massa’ om uw project te financieren. De hulp van wie bijdraagt, over het algemeen particulieren, kan gaan via een schenking (met een eventuele, min of meer symbolische tegenprestatie) of een participatie in het kapitaal van de onderneming. Minder bekend, maar enorm efficiënt is ‘crowdlending’, dat vanuit hetzelfde principe vertrekt, met het enige verschil dat hier eerder een lening wordt gevraagd in plaats van een deelname in het kapitaal: zowel bij privébeleggers als bij ondernemingen. Nadat uw dossier aanvaard werd, organiseert het platform zowel uw financiering als de terugbetaling van de leningverstrekkers, meestal in maandelijkse schijven. Crowdfunding en crowdlending kunnen overigens ook helpen om een bankkrediet te krijgen.

Maak gebruik van factoring

Bij factoring draagt u al uw facturen over aan een gespecialiseerde kredietinstelling (de ‘factor’), die een percentage van elke factuur zal financieren (doorgaans 70%). Het saldo wordt uitbetaald op de vervaldag, verminderd met de commissie van de factor. Het voordeel is dat u onmiddellijk beschikt over liquiditeiten. Maar er zijn ook heel wat nadelen:

  • strikte toegangscriteria, gebaseerd op zowel uw eigen solvabiliteit als uw omzet, de kwaliteit van uw klanten en de diversificatie van uw portefeuille;
  • de verplichting om u voor lange tijd te engageren en uw volledige omzet af te staan;
  • geen risicodekking: als uw klanten te laat betalen of betalingsproblemen hebben, moet u de factor vergoeden of zelfs terugbetalen. Tenzij u uiteraard een bijkomende dekking afsluit (die ook weer geld kost).

En als u uw facturen individueel verkoopt?

Met de toegankelijke, flexibele en transparante oplossing van Edebex kan u uw kaspositie verbeteren, wat uw financiële situatie ook is: het enige wat telt, is de solvabiliteit van uw klant. U beschikt in een recordtempo over de liquiditeiten, zonder enige beperking. In enkele muisklikken biedt u uw factuur of facturen aan op het platform en na een eenvoudige en snelle goedkeuringsprocedure krijgt u uw liquiditeiten in handen. U weet onmiddellijk hoeveel deze oplossing u kost. Als kers op de taart draagt u geen verantwoordelijkheid voor de betaling van de facturen: in tegenstelling tot factoring. Edebex staat in voor het beheer van achterstallige betalingen en een kredietverzekeraar dekt eventuele wanbetalingen. Financiering zonder zorgen… en zonder borgen!

Op zoek naar liquiditeiten voor uw onderneming?

Edebex - témoignage-financement-entreprises-factoring

En als u uw facturen nu eens zou verkopen?

Door uw facturen te koop aan te bieden op het platform van Edebex, kunt u snel over de liquiditeiten beschikken die u nodig hebt. Bovendien kan dat in alle veiligheid, want Edebex staat zelf in voor het incasso van de vorderingen die u op zijn platform verkoopt.

Wilt u graag weten hoeveel de verkoop van een factuur u kan opleveren?

Doe de test!