Edebex : hoe werkt het ?

Edebex is een online marktplaats die ondernemingen toelaat om hun cash flow te verbeteren door het verkopen van openstaande klantenfacturen aan investeerders. De investeerders krijgen een korting op de factuurwaarde en bekomen hiermee een rendement op hun investering. De debiteur betaalt na de verkoop van de factuur niet langer de leverancier maar de investeerder op de normale vervaldag van de factuur.

Edebex - fonctionnement - schéma du fonctionnement d'Edebex BENL

5 Stappen:

1.De verkoper stelt zijn factuur te koop

Om een factuur te verkopen dient u lid te zijn van het Edebex platform. Inschrijven is uiterst eenvoudig en is geregeld in enkele muisklikken. Neem de facturen bij de hand die u wenst om te zetten in beschikbare cash.

 1. Geef uw facturen in via de verkooppagina van het marktplatform. De factuur mag een elektronisch document zijn (PDF) of een scan van een papieren factuur. De factuur dient te beantwoorden aan de volgende criteria:
  • U bent een Belgische, Franse (Frankrijk en Europees Frankrijk), Luxemburgse, Nederlandse of Portugese onderneming.
  • De debiteur is een onderneming uit de Benelux, Frankrijk ( + Europees Frankrijk), Portugal, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië of Gibraltar.
  • Voorwerp van de factuur zijn afgeleverde goederen of uitgevoerde diensten.
  • Het factuurbedrag is minimaal 5000 € inclusief BTW.
  • Er resten minimaal nog 20 dagen tot de vervaldag van de factuur.
  • Tussen de uitgiftedatum en de vervaldag van de factuur zitten maximaal 120  dagen (4 maand).
 1. In real time wordt de solvabiliteitsratio gecheckt van uw debiteur. Deze ratio wordt uitgedrukt in een schaal van 1 tot 10. Wij aanvaarden enkel debiteurs met een ratio van 4 of hoger.
 1. De verkoopsprijs wordt onmiddellijk berekend. Dit is het factuurbedrag verminderd met een korting die varieert in functie van de openstaande looptijd van de factuur alsook de solvabiliteitsratio van uw debiteur.

2.Edebex doet een audit van de factuur

Indien het gaat om een nieuwe debiteur, nemen wij telefonisch contact op om de werking van Edebex toe te lichten. Dit gebeurt op een uiterst commerciële en respectvolle manier omdat wij ons heel bewust zijn van het belang van uw relatie met uw handelspartner.

Voor elke factuur wordt er een eenvoudig audit uitgevoerd waarbij onder meer de correctheid van het factuurbedrag en de vervaldag worden geverifieerd.

Indien deze audit positief is, wordt uw factuur op de marktplaats geplaatst voor verkoop.

3.Een investeerder koopt de factuur

Uw factuur wordt aangekocht door een koper/investeerder. Een verkoop van factuur gebeurt gemiddeld binnen de 4 uur na listing op de marktplaats.

U ontvangt een bevestigingsmail zodra het geld werd overgemaakt op uw rekening. Dit gebeurt gemiddeld binnen de 72 uur.

Eenmaal uw factuur verkocht is, hoeft u zich niet langer bezig te houden met de opvolging van de betaling van de factuur. Laattijdige betaling of niet-betaling is niet langer uw zorg maar de zorg van de koper.*

*Enige uitzondering hierop is het geval dat de factuur betwist zou worden door de debiteur. In dat geval bent u conform onze algemene voorwaarden verplicht om de koper van de factuur terug te betalen.

4.Edebex informeert de debiteur van de verkoop van de factuur

Zodra de investeerder de betaling heeft uitgevoerd, brengen wij de debiteur op de hoogte van de verkoop ofte overdracht van schuldvordering conform de wettelijke vereisten.

De debiteur wordt op de hoogte gesteld van de identiteit van de nieuwe eigenaar van uw factuur en zal op vervaldag aan hem het factuurbedrag moeten betalen.

5.De debiteur betaalt op vervaldag aan de nieuwe eigenaar (de koper)

Op de vervaldag betaalt de debiteur niet aan u maar aan de koper, zijnde de nieuwe eigenaar van de factuur.

Edebex verzorgt de debiteurenopvolging in opdracht van de koper.

Supply Chain Finance