Uw kaspositie: hoeveel geld heeft uw bedrijf in kas?

gestion-tresorerie-plan-cash-liquidites

Om uw activiteit draaiende te houden, is er cash nodig: om uw leveranciers te betalen, om uw fiscale verplichtingen te vervullen, om uw werknemers te betalen en nog veel meer. In boekhoudtermen noemen we dat de kaspositie. Dit moet u hierover weten…

Het concept ‘kaspositie’ is eigenlijk heel eenvoudig: het is niets meer of minder dan het geld dat u in uw kas of op de bank ter beschikking hebt. Met andere woorden, de kaspositie is het cash geld dat u onmiddellijk kunt gebruiken om een betaling te doen. Ze is negatief wanneer uw bankrekening in het rood staat en u onvoldoende in kas hebt om dat gat te dichten. Als er geen contant geld beschikbaar is, zult u bijvoorbeeld uw leveranciers of de huur van uw hoofdkantoor niet kunnen betalen. We moeten u dan ook niet uitleggen dat de manier waarop u uw kaspositie beheert, dus een essentieel element is voor een goede bedrijfsvoering.

De kaspositie: een kwestie van vooruitkijken

U hebt het al begrepen: het beheer van uw kaspositie is cruciaal. Maar om die goed te beheren, volstaat het niet af en toe eens naar de stand van uw bankrekening te kijken. Naar de rekening kijken, geeft u immers alleen maar de situatie van het moment, zonder enig zicht op de nabije of de iets verdere toekomst. De volgende dag moet u misschien al de huur betalen. En aan het einde van de week krijgt u misschien een grote betaling van een klant binnen.

Het belang van een plan

U moet dus een completer beeld hebben van al uw toekomstige inkomsten en uitgaven. Hoe? Gebruik een liquiditeitsplan! Met dat instrument kunt u maand na maand opvolgen hoe het met uw financiën is gesteld. U vindt er de inkomende en uitgaande geldstromen – de kasstromen – op het moment waarop ze werkelijk zouden moeten plaatsvinden. Het voordeel? U krijgt een duidelijker beeld van het geld waarover uw bedrijf de volgende maanden zal beschikken, maar ook van de momenten waarop u geld zult moeten lenen om een uitgave te financieren en het moment waarop u die lening zult kunnen terugbetalen. Handig om te onderhandelen met uw bankier! Niets beter om u uw liquiditeitsplan eigen te maken dan het zelf op te stellen…

Hoeveel geld hebt u nodig?

Als uw boekhouder (of uw bankier) uw rekeningen analyseert, meet hij nog een andere belangrijke boekhoudkundige notie: uw behoefte aan bedrijfskapitaal (BBK). Deze technische term slaat gewoon op de middelen die u nodig hebt om uw onderneming draaiende te houden. En wat wil dat nu zeggen? U moet bijvoorbeeld al uw facturen vóór het einde van de week betalen, maar uw grootste klant zal u pas op het einde van de maand betalen. Er zit dus een verschil in het moment waarop het geld binnenkomt en buiten gaat. En wat is het gevolg daarvan? Om uw activiteit draaiende te houden, moet u die ‘kloof’ dus overbruggen. Het bedrag dat u nodig hebt om het hoofd boven water te houden, dat is uw behoefte aan bedrijfskapitaal! U hebt er dus alles belang bij om die precies te berekenen. Als het geld dat uw bedrijf genereert, niet volstaat om uw BBK te dekken, hebt u twee opties:
– Ofwel vermindert u uw cashbehoeften. Zo kunt u van uw klanten kortere betalingstermijnen eisen en zelf proberen van uw leveranciers langere betalingstermijnen te krijgen. Een andere mogelijkheid is een disconto toestaan.
– Ofwel moet u uw behoeften financieren met behulp van een externe bron: bankkrediet, facturen verkopen enz.

Winst: opgepast voor deze valse vriend!

U staat op het punt een lucratief contract te sluiten met een nieuwe klant, dat uw omzet behoorlijk de hoogte in zal jagen. Als u ziet welke winst dat oplevert op uw winst-en-verliesrekening, wrijft u zich in de handen. Het plaatje lijkt over de hele lijn gunstig. En toch kan zoiets uw kaspositie en in het kielzog daarvan zelfs uw onderneming in groot gevaar brengen. Want vooraleer het geld echt op uw bankrekening staat, moet u eerst een aantal uitgaven doen om uw benodigdheden en uw bestellingen te betalen. U riskeert dus op een cashtekort te stoten. Op uw resultatenrekening zult u hierover geen informatie vinden, want die houdt geen rekening met geldstromen, alleen met het evenwicht tussen kosten en ontvangsten. De winst-en-verliesrekening en het liquiditeitsplan geven u verschillende informatie: met die eerste kunt u de rendabiliteit van uw activiteit in de gaten houden, terwijl de tweede tool een indicatie geeft van de solvabiliteit van uw onderneming. Hou dit altijd goed voor ogen: winst maken, staat niet altijd gelijk met een positieve kaspositie!