Hun reis begint hier

EDEBEX CARE

Ons doel, in samenwerking met het Rode Kruis

Edebex - care children

Met vakantie gaan in de zomermaanden lijkt voor de meesten onder ons een evidentie, maar voor kansarme kinderen is dit echter niet het geval. Samen spelen, nieuwe dingen ontdekken en even niet aan hun eigen zorgen moeten denken zou hun verlichting kunnen bieden. Op financieel en sociaal gebied blijft het voor deze gezinnen evenwel moeilijk om hun kinderen een dergelijk moment van ontspanning te kunnen bieden.

Waarom Edebex Care ?

Edebex neemt het heft in eigen handen en creëerde Edebex Care. Een afdeling die dit jaar samenwerkt met het Rode Kruis en la Croix Rouge in België, welke zomerkampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen aanbieden. De ouders zelf dienen slechts een kleine bijdrage te leveren, en ook indien gezinnen niet in staat zijn om deze zelf te leveren springt het OCMW onder bepaalde voorwaarden in de bres. Het merendeel van de kosten en begeleiding (slaapplaats, eten, vervoer, …) wordt evenwel geregeld door het Rode Kruis, waarvoor zij dienen te rekenen op giften en vrijwilligers. Het is hier dat Edebex Care zijn steentje wil bijdragen.

Onze acties ten voordele van kansarme kinderen

Edebex - Care - sandwicherie

Om geld in te zamelen voor het Rode Kruis, heeft Edebex Care alvast het initiatief genomen om een eigen broodjeszaak op te richten. Deze heuse broodjeszaak zal in het bedrijfsgebouw te Oudergem haar diensten aanbieden en op deze manier geld inzamelen voor dit goede doel. Daarnaast werken wij ook aan de installatie van een drankautomaat, waarvan de opbrengsten eveneens integraal naar het Rode Kruis zullen gaan.

Wij zouden graag beroep willen doen op U

U kan Edebex Care helpen om het verschil te maken in de financiële steun die wij, via samenwerking met het Rode Kruis, kunnen bieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen om deze een zorgeloze vakantie te bezorgen.

Edebex Care’s nieuwsbrief

Uitbreiding van de broodjeszaak !

sandwicherie-hall-2

Onze broodjesverkoop werd deze keer in de inkomhal van het Omega Court bedrijvengebouw gehouden, waardoor ook de naburige bedrijven hun steentje hebben bijgedragen aan de ondersteuning van ons project.

Opstart van de broodjeszaak!

Sandwicherie-2Onze tijdelijke broodjeszaak werd voor een eerste maal geopend op 28 oktober ! De verkoop van belegde broodjes zal vanaf dit moment op regelmatige basis gehouden worden binnen onze kantoorgebouwen voor alle hierin gevestigde bedrijven.

Het programma van het Rode Kruis

Het totaal opgehaalde bedrag door Edebex Care zal overgedragen worden aan het Belgische Rode Kruis.

Wie is Edebex?

Edebex, organisator van Edebex Care, is een elektronische marktplaats waar ondernemingen die op zoek zijn naar liquiditeiten hun niet-vervallen facturen kunnen verkopen aan andere ondernemingen die op zoek zijn naar een belegging voor hun kasmiddelen.