Regels met betrekking tot de betaling met kredietkaart op het Edebex-platform

De bedragen die met machtiging van de Klant aan Edebex mogen worden opgenomen van zijn kredietkaart met toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden van Edebex, onder meer om de kosten en commissies te betalen die verschuldigd zijn op de verkooporders die op zijn verzoek worden verricht, of met het oog op de betaling van de prijs van een online geplaatste vordering op de site van Edebex, worden rechtstreeks gedebiteerd van zijn kredietkaart op het moment van de transactie.
De mededeling door de Klant van het ogenschijnlijke nummer van zijn kredietkaart geldt als machtiging voor het debiteren van de bankrekening die gekoppeld is aan de kredietkaart binnen de perken van de overeengekomen prijs.
Onverminderd het recht op terugbetaling kan de Klant het betaalorder voor het debiteren van de bedragen die met machtiging van de klant aan Edebex mogen worden opgenomen van zijn kredietkaart, niet herroepen. De betalingen met kredietkaarten kunnen niet geannuleerd worden door de Klant.
Aangezien de Klant een beroepsbeoefenaar is die vorderingen koopt of verkoopt in het kader en/of voor de noden van zijn beroep, vinden de bepalingen van het consumentenrecht, onder meer deze met betrekking tot het herroepingsrecht in het kader van de verkoop van goederen of de levering van diensten op afstand aan consumenten, geen toepassing in de relaties tussen de Klant en Edebex.

Calculate how much you would receive for your invoice?

days
You will receive from the buyer of the invoice
The selling fees for Edebex (fix and variable) will be charged separately (starting from 1% of the invoice amount)

Bereken snel de verkoopprijs van uw factuur

days
U ontvangt van de koper
De verkoopkosten op Edebex (vaste en variabel) worden apart afgehouden (vanaf 1% van het factuurbedrag).