Edebex is een nieuw financieringsmodel voor ondernemingen.

De online marktplaats Edebex is toegankelijk voor alle entiteiten met een ondernemingsnummer. Ondernemingen kunnen er hun openstaande facturen verkopen aan andere ondernemingen en zo hun cashpositie versterken.

De wettelijke basis van Edebex

Edebex maakt gebruik van een zeer oud legaal principe, namelijk de overdracht van schuldvordering, gecombineerd met de moderne techniek van een online marktplatform.

De techniek van afstand van vordering bestaat er in dat een openstaande factuur wordt verkocht aan een derde onderneming die dan de nieuwe eigenaar wordt van deze factuur.

De wettelijke basis hiervoor is geregeld in het Burgerlijk Wetboek art 1690 ev. Vooraleer dit innovatieve financiële systeem te lanceren, heeft Edebex proactief een positieve doorlichting gekregen van de financiële toezichthouder FMSA.

Voor de debiteur heeft dit innovatieve systeem een uiterst beperkte impact. Zij worden op de hoogte gebracht conform de wet van de overdracht van de schuldvordering en de identiteit van de nieuwe eigenaar. Dit gebeurt via email en een aangetekend schrijven.

De debiteur dient dus niet langer meer de leverancier te betalen maar de nieuwe eigenaar van de factuur. Er verandert niets op vlak van de originele factuurmodaliteiten. Het factuurbedrag en de vervaldag blijven ongewijzigd.

De voordelen van Edebex

Voor de onderneming die de factuur verkoopt, uw leverancier, is de verkoop van zijn openstaande factuur een opportuniteit om zijn cashpositie te versterken.

Uw handelspartner versterkt hierdoor zijn financiële positie wat hem in staat stelt om beter producten af te leveren of zijn dienstverlening nog performanter uit te voeren.

Uw voordelen zijn talrijk:

  • De verkoop van de factuur kost u niets
  • De vertrouwenspositie met uw leverancier wordt sterker
  • De financiële gezondheid van uw handelspartner gaat erop vooruit
  • Er ontstaat eventueel ruimte om de betalingstermijn van uw facturen te heronderhandelen

Hoe werkt het praktisch voor u?

Het eDebex platform is een gesloten platform. Elke gebruiker (koper of verkoper) ondergaat een audit voor het verkrijgen van het lidmaatschap.

 

Elke factuur ondergaat een audit vooraleer zij online wordt geplaatst op de marktplaats. Een

contactname met de debiteur maakt deel uit van de audit. Indien het gaat om een nieuwe debiteur,

wordt er de allereerste keer telefonisch contact opgenomen met de financieel verantwoordelijke bij u om de werking van eDebex toe te lichten alsook uw processen van betaling beter te leren kennen. Tevens worden er 4 vragen via mail gesteld omtrent de aangeboden schuldvordering:

  • Is de factuur echt?
  • Zijn de vervaldag en het factuurbedrag correct?
  • Zijn de prestaties of diensten besteld en geleverd?
  • Gaat de debiteur de factuur betwisten?

Na een positieve audit wordt de factuur gevalideerd voor verkoop op de marktplaats. Gemiddeld

wordt een factuur verkocht binnen de 4 uur.

Zodra de factuur verkocht is wordt een notificatie verstuurd naar de debiteur door Edebex, dit per aangetekend schrijven en tegelijk per email. Als gebruiker van het marktplatform heeft de koper uiteraard de algemene voorwaarden van eDebex onderschreven. Deze algemene voorwaarden machtigen

Edebex om de notificatie van overdracht van schuldvordering uit te voeren in naam van de koper naar de debiteur toe.

 

Na ontvangst van de notificatie is de debiteur nu wettelijk verplicht om de betrokken factuur te betalen aan de nieuwe eigenaar, zijnde de koper.

Edebex, ook voor u

Het Edebex platform staat open voor alle ondernemingen, ongeacht hun omvang, oprichtingsdatum of financiële balans.

Indien uw onderneming ook haar cashpositie wenst te versterken of hogere rendementen op haar overtollige liquiditeiten in alle veiligheid wenst te realiseren, aarzel niet en contacteer ons voor een vrijblijvend onderhoud.

Supply Chain Finance