Kunt u uw algemene verkoopvoorwaarden opleggen aan uw klanten ?

Goede algemene verkoopvoorwaarden (AVV) zijn een troef. Een uitstekend kader bij een geschil, omdat u de ‘spelregels’ met uw klanten vastlegt. Maar kunt u ze echt opleggen aan uw klanten?  In principe wel! Maar dan moeten die regels – die uw verkoopprincipes definiëren – natuurlijk wel wettelijk zijn en afdwingbaar tegenover uw medecontractant. Om geldig […]