Kunt u uw algemene verkoopvoorwaarden opleggen aan uw klanten ?

Goede algemene verkoopvoorwaarden (AVV) zijn een troef. Een uitstekend kader bij een geschil, omdat u de ‘spelregels’ met uw klanten vastlegt. Maar kunt u ze echt opleggen aan uw klanten?  In principe wel! Maar dan moeten die regels – die uw verkoopprincipes definiëren – natuurlijk wel wettelijk zijn en afdwingbaar tegenover uw medecontractant. Om geldig […]

Calculate how much you would receive for your invoice?

days
You will receive from the buyer of the invoice
The selling fees for Edebex (fix and variable) will be charged separately (starting from 1% of the invoice amount)

Bereken snel de verkoopprijs van uw factuur

days
U ontvangt van de koper
De verkoopkosten op Edebex (vaste en variabel) worden apart afgehouden (vanaf 1% van het factuurbedrag).