Zijn neobanken iets voor u?

De grootbanken moeten steeds meer het hoofd bieden aan de zogenaamde online- of ‘neobanken’: digitale spelers die steeds performanter worden en beantwoorden aan de noden van hun zakelijke klanten. Vraag is of het moeite loont om met ze in zee te gaan?

Calculate how much you would receive for your invoice?

days
You will receive from the buyer of the invoice
The selling fees for Edebex (fix and variable) will be charged separately (starting from 1% of the invoice amount)

Bereken snel de verkoopprijs van uw factuur

days
U ontvangt van de koper
De verkoopkosten op Edebex (vaste en variabel) worden apart afgehouden (vanaf 1% van het factuurbedrag).