Kmo’s: hoe omspringen met een snelgroeiend bedrijf?

Croissance

Heel wat bedrijfsleiders hebben terecht de ambitie om groter te worden. Men wijst vaak op de belemmeringen voor de economische groei van kmo’s, maar weet dat de bliksemsnelle ontwikkeling van een onderneming eveneens gepaard gaat met flink wat uitdagingen … en valkuilen! Wie een berg wil beklimmen of de woestijn wil oversteken, is best goed voorbereid en behoorlijk geëquipeerd. Bent u klaar voor het grote avontuur?

Calculate how much you would receive for your invoice?

days
You will receive from the buyer of the invoice
The selling fees for Edebex (fix and variable) will be charged separately (starting from 1% of the invoice amount)

Bereken snel de verkoopprijs van uw factuur

days
U ontvangt van de koper
De verkoopkosten op Edebex (vaste en variabel) worden apart afgehouden (vanaf 1% van het factuurbedrag).