Een voorschot vragen, kan het verschil maken!

Betalingstermijnen hebben directe gevolgen voor de kaspositie van uw onderneming. Een efficiënte oplossing om uit de rode cijfers te geraken, is een voorschot vragen. Toch gebeurt dit nog veel te weinig.

Hoe langer de betalingstermijn die u aan uw klanten geeft, hoe groter uw cashflowbehoeften zijn. Zo moet u alle uitgaven in verband met uw levering al betalen (salaris, leveranciers, onderaannemers …) vóór u zelf het geld van uw klant op uw bankrekening ziet verschijnen.

Statistisch zal het wanbetalingsrisico ook groter zijn. U hebt er dus alle belang bij om aan uw klanten een snelle betaling of een voorschot te vragen. Eventueel kunt u uw klant zelfs een korting geven als compensatie voor het voorschot …

 

Wat zijn de voordelen voor u?

Ook al heeft u een ideale relatie met uw klanten, vergeet nooit dat uw partnerships in de eerste plaats zakenrelaties zijn. Voorschotten hebben een aantal voordelen:

  • Deze liquiditeiten worden betaald op het moment van de bestelling en helpen op die manier om uw eigen facturen te betalen: goederen aankopen, lopende vaste kosten enz.
  • Het feit dat uw klant een voorschot aanvaardt en dat correct betaalt, is ook een signaal dat hij betrouwbaar en solvabel is. Als u merkt dat uw klant gereserveerd is, wijs hem dan ook op de voordelen, zoals de korting die u hem kunt geven.
  • Als uw klant weigert om een voorschot te betalen, bijvoorbeeld omdat hij te weinig budget heeft, kunt u met kennis van zaken beslissen of u de samenwerking nog wilt verderzetten of niet. En als het probleem te maken heeft met de omvang van het voorschot, dan kunt u dat ook reduceren of een gespreide betaling voorstellen.

Let wel op, want voor bepaalde verkopen mag u gewoon geen voorschot eisen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verkopen aan particulieren die worden gesloten buiten uw bedrijf, bijvoorbeeld bij de klant thuis. Voor dat type transacties moet u wachten tot de wettelijke bedenktijd van zeven werkdagen verstreken is.

 

Welk bedrag is ideaal als voorschot?

De wet legt geen minimum- of maximumbedrag op, dus u hebt carte blanche. Of toch zoiets. Meer dan 50% van het totaalbedrag is bijvoorbeeld onredelijk. Hou er wel rekening mee dat, als u een voorschot vraagt aan uw klant, u dit ook duidelijk moet vermelden op de prijsaanvraag of bestelbon. Uw klant kan dan, door zijn handtekening te plaatsen, te kennen geven dat hij ermee akkoord gaat om een voorschot te geven op het totaalbedrag. Het bedrag van het voorschot moet vermeld worden als percentage of als te betalen nettobedrag (inclusief btw).

 

Maak een factuur voor het voorschot!

Zodra uw klant akkoord gaat, kunt u hem een factuur sturen voor het voorschot. Die ziet eruit als een normale factuur en moet ook opgemaakt worden volgens de gebruikelijke factureringsregels, dus ook met datum en factuurnummer. Als u vóór het einde van de samenwerking meerdere voorschotten moet factureren, is het verstandig om uw facturen te voorzien van een nummer (voorschot nr. 1 voor prijsaanvraag nr. X, voorschot nr. 2 voor prijsaanvraag nr. Z enz.). Ten slotte, wanneer u uw factuur voor de betaling van het saldo opmaakt, moeten voorschotten die al werden betaald duidelijk worden vermeld, inclusief bedragen en betalingsdata.

 

U ziet het, er is geen enkele reden waarom u niet zou proberen om een voorschot te vragen aan uw klant, zodat u uw kaspositie wat meer ademruimte kunt geven!