Rendabiliteitsdrempel en break-even: twee essentiële indicatoren voor uw activiteit

seuil-rentabilite-gestion-benefice

Heel wat mensen hebben interesse in uw rendabiliteitsdrempel: uw bankier, uw investeerders en ook uzelf, als kapitein aan het roer van uw bedrijf. Hoe berekent u die indicator en waarvoor kan hij nuttig zijn?

Het belangrijkste aan de rendabiliteitsdrempel is dat hij de mogelijkheid biedt om heel makkelijk na te gaan of uw activiteit rendabel is (of niet). Hij is dus heel nuttig als u (of een van uw partners) zich bijvoorbeeld het volgende afvraagt:

 • Welke omzet moet ik halen om mijn activiteit rendabel te maken?/li>
 • Wanneer zal mijn onderneming winst beginnen te maken?
 • Wat is mijn winstmarge? Volstaat die om de toekomst van mijn bedrijf te verzekeren?
 • Hoeveel marge heb ik om mijn prijzen aan te passen bij hevige concurrentie?
 • Wat is mijn kostenstructuur?
 • Naar welk volume moet ik streven om dit nieuwe product te lanceren?

Wat toelichting…

Hoe kunt u hem berekenen?

De eenvoudigste manier om de rendabiliteitsdrempel van uw onderneming uit te drukken, is eenvoudigweg de omzet (exclusief btw) die nodig is om een resultaat (of winst) van € 0 te behalen gedurende de bestudeerde periode. U bereikt dit evenwicht als de som van uw opbrengsten (uw omzet) gelijk is aan de som van uw lasten (uw kosten). Onder dat omzetniveau maakt u verlies. Daarboven maakt u winst. Tot nu toe is het eenvoudig, toch? Als we iets meer in detail gaan kijken, moet u uw kosten als volgt opsplitsen:

 • Uw variabele kosten. Dat zijn de kosten die variëren naargelang uw activiteitenvolume. Voorbeelden: aankopen van grondstoffen of personeelskosten die direct toerekenbaar zijn aan uw activiteit.
 • Uw vaste kosten. De kosten die niet (of veel minder) variëren naargelang uw activiteitenniveau. Voorbeelden: uw afschrijvingen, uw huur of de kosten voor administratieve medewerkers die niet of amper afhangen van uw bestellingen.

Vervolgens kunt u uw brutomarge berekenen; die is gelijk aan uw omzet min uw variabele kosten. Wat is daar het nut van? Daarmee kunt u uw rendabiliteitsdrempel ook anders uitdrukken, namelijk als de omzet die u moet behalen, zodat uw brutomarge uw vaste kosten dekt.

Nog niet helemaal duidelijk? We geven een concreet voorbeeld.

Stel dat u muffins in bulk aankoopt om per stuk te verkopen in uw winkel.

 • De vaste kosten zijn uw huur en uw loon als zaakvoerder (eenvoudig gesteld). Die bedragen samen in totaal 50.000 euro per jaar.
 • Een zak met 100 muffins kost u 100 euro in aankoop.
 • U verkoopt uw muffins per stuk voor 2 euro per stuk.

U kunt dus de volgende berekeningen maken:

 • Uw brutomarge bedraagt 1 euro per muffin, aangezien elke muffin u 1 euro kost en u ze voor 2 euro per stuk verkoopt.
 • Dat betekent dat u 50.000 muffins moet verkopen vooraleer uw winst de vaste kosten dekt, die 50.000 euro bedragen.
 • Uw rendabiliteitsdrempel bedraagt 100.000 euro (aangezien elk van de 50.000 muffins wordt verkocht voor 2 euro). Dat is de omzet die tegelijk uw huur, uw loon en de aankoopkosten van de muffins zal dekken.

En de break-even?

Uw rendabiliteitsdrempel en uw break-even drukken exact dezelfde werkelijkheid uit, maar op een andere manier. Terwijl de rendabiliteitsdrempel voornamelijk wordt berekend als de monetaire waarde (in omzet) of het activiteitenvolume vanaf welke uw onderneming rendabel is, geeft de break-even u het aantal dagen waarna uw vaste kosten gedekt zijn (en u dus rendabel bent).

Stel dat u in ons voorbeeld een jaarlijkse omzet van 150.000 euro haalt, of 12.500 per maand. De rendabiliteit wordt theoretisch bereikt na 8 maanden (het moment waarop uw omzet 100.000 euro bedraagt, uw rendabiliteitsdrempel).

Een communicatie- en beheertool

Het is absoluut noodzakelijk dat u deze indicatoren goed kent, indien mogelijk zelfs voor elk van uw producten of activiteiten, indien van toepassing. Want daarmee kunt u:

 • de juiste koers aanhouden en de nodige strategische beslissingen nemen: de juiste verkoopprijs bepalen, de uitgaven onder controle houden….
 • uw investeerders geruststellen of overtuigen, want die willen ongetwijfeld weten op welke termijn uw project rendabel zal zijn.
 • met uw bankier communiceren als u een lening aanvraagt om uw lopende activiteiten of een investering te financieren.

Vergeet niet dat u deze drempels regelmatig moet herberekenen, naargelang de tijd verstrijkt en situaties veranderen: aanwerving van een werknemer, onverwachte extra kosten enz. Door de invloed van elke gebeurtenis op uw rendabiliteitsdrempel te bestuderen, kunt u snel schakelen om uw activiteit indien nodig weer op de rails te krijgen!