De boekhouding, uw bondgenoot in het beheer van uw cashflow

De boekhouding wordt vaak als een loutere administratieve verplichting beschouwd, maar niets is minder waar: ze kan heel nuttig zijn om het beheer van uw kaspositie te optimaliseren. Op voorwaarde dat u een paar juiste praktijken toepast …

Activa, passiva, afschrijvingen, geplande uitgaven, winst-en-verliesrekening, balans enz. Voor velen zijn het heel vage en abstracte woorden. Maar terwijl uw boekhouding in handen is van een professional, kan uw accountant een nuttige partner zijn en kunt u een actieve rol spelen. In uw dagelijkse beheer kunt u ervoor zorgen dat een aantal juiste praktijken consequent worden toegepast. Sommige daarvan zijn heel makkelijk toe te passen en zijn tegelijk bijzonder efficiënt.

Hou uw geldstromen in het oog

Dat is ongetwijfeld de eerste tip die uw accountant u zal geven. Anticiperen op inkomende en uitgaande geldstromen is een van de fundamenten voor een gezonde en bloeiende onderneming. Als uw boekhouding regelmatig wordt bijgewerkt, kunt u van uw accountant een vervaldagkalender krijgen (op 15 dagen, 30 dagen of meer) van de inkomsten en uitgaven. Die kunt u dan vergelijken met uw eigen lijst, die wordt bijgewerkt bij elke nieuwe bestelling bij uw leveranciers en bij elke factuur die u naar uw klanten stuurt. U vermijdt niet alleen dat er geen geld beschikbaar is op het moment waarop u uw facturen moet betalen, bovendien is dit ook een goede indicator van uw activiteitenniveau. Met deze homogene informatie, die regelmatig wordt samengesteld, kunt u heel nuttige periodieke vergelijkingen maken om de evolutie van uw activiteit te stimuleren.

Primordiaal: een goede boordtabel

Uw accountant stelt uw jaarrekeningen op, maar in de dagelijkse werking staat u aan het roer. En u kunt maar beter een goede kapitein zijn als u over de juiste financiële beheertools beschikt. Een boordtabel met uw verwachte inkomende en uitgaande geldstromen is onmisbaar om uw kaspositie op te volgen! U kunt die best zelf opmaken. Of, als u het risico op fouten wilt beperken, kunt u dat doen met behulp van gespecialiseerde software. Met deze gemakkelijke en efficiënte automatiseringstools kunt u bijvoorbeeld automatisch de bankafschriften inlezen, uitgevoerde betalingen laten inboeken, bestelbons van klanten/leveranciers omzetten in een factuur enz. Handig, toch?

Volg de evolutie van uw cashbehoeften van dichtbij

Op basis van uw boordtabel kunt u:

  • continu de staat van uw vorderingen en uw schulden opvolgen.
  • de betalingen van uw klanten controleren (en op tijd herinneringen sturen).
  • anticiperen op betalingen waarvan de vervaldag nadert.

Zo’n regelmatig bijgewerkte snapshot van uw boekhouding is essentieel om zo realistisch mogelijke vooruitberekeningen te maken en uw kaspositie gezond te houden. Een voorbeeld? De btw die u int op uw klantenfacturen is niet voor u. Als u er niet voor zorgt dat u vooruitberekeningen maakt, bestaat de kans dat u uw kwartaalstorting aan de btw niet kunt doen.

Ondernemen is vooruitkijken. En dat geldt zeker voor financieel beheer!