Wat kost het verkopen van een factuur via Edebex?

De totale kost van de verkoop van een factuur via Edebex bevat volgende elementen:

Het jaarlijkse lidmaatschap, de listing fee, de service fee en de korting toegekend aan de koper.

1. Uw jaarlijks lidmaatschap van de Edebex marktplaats

Om facturen te kunnen kopen of verkopen op de marktplaats, betaalt u een jaarlijkse bijdrage die het beheer van lidmaatschap dekken.

150€ (excl. btw)

Per jaar

2. Listing Fee

Een forfaitaire kost per factuur die u doorstuurt naar Edebex om de auditkost te dekken. U betaalt deze fee enkel en alleen nadat in real time werd geverifieerd dat de onderliggende debiteur effectief indekbaar is door de kredietverzekeraar.

U ontvangt een factuur voor de listing fee en deze kost is dus aftrekbaar.

25€ (excl. btw)

Per factuur

3. Service Fee

De service fee wordt berekend op het factuurbedrag en is een vergoeding die Edebex ontvangt voor de volgende dienstverlening:

  • Finale audit van de factuur inclusief de contactname met de debiteur
  • Bemiddeling bij verkoop aan een investeerder
  • Indekking van de factuur bij een kredietverzekeraar
  • Notificatie van de verkoop van factuur aan de debiteur
  • Debiteurenbeheer tot 30 dagen na vervaldag van de factuur

U ontvangt een factuur voor de service fee en deze kost is dus aftrekbaar.

Door de verkoop van de factuur dient u dus niet langer zelf uw debiteur op te volgen. Bovendien externaliseert u het risico van laattijdige betaling of niet-betaling van uw factuur.

vanaf 1,45%*

Op het factuurbedrag

*Op basis van de kwaliteit van de debiteur, de grootteorde van het factuurbedrag en aangeboden volume.

4.  Korting toegekend aan de koper

De korting toegekend aan de koper varieert in functie van 2 parameters, namelijk de vervaldag van uw factuur enerzijds (periode van prefinanciering door de verkoper) en de solvabiliteitsratio van uw klant anderzijds (de risicopremie).

Zo zal een factuur op 90 dagen resulteren in een grotere korting dan een factuur op 30 dagen. Een debiteur van goede kwaliteit (hoge solvabiliteitsratio) zal aanleiding geven tot een lagere korting dan een debiteur van mindere kwaliteit.

Vanaf : 0,5%

Op het factuurbedrag

Simuleer de verkoopkost van uw factuur


De verkoopkosten op Edebex worden apart afgehouden (vanaf 1,45% van het factuurbedrag).

Deze simulatie is gebaseerd op een gemiddelde of een door u bepaalde solvabiliteitsrating. Gelieve op onderstaande ‘button’ te klikken indien u een simulatie wenst die rekening houdt met de reële rating van uw debiteur.

Testen of ik in aanmerking kom