3 tips om uw kosten te verminderen

encours-clients-gestion-creances-liquidites

Wilt u snel besparingen doorvoeren? Dan is het belangrijk uw functioneringskosten te verminderen en uw aankopen te optimaliseren. Deze inspanningen hebben een directe en duurzame impact op uw winstgevendheid.

We leven in harde tijden. Jaren van economische groei hebben plaats gemaakt voor duurzaamheidseisen in uw segment. U verzandt beter niet in een cost-cutting spiraal, wat demotiverend is voor de teams. Het is beter de structuur van uw vaste kosten te verbeteren. Bezuinig eerder in kosten die niet direct gerelateerd zijn aan uw onderneming: energie, IT, logistiek, uitrusting, verzekeringen … Door deze belangrijke posten te beheersen zal uw onderneming rendabeler worden.

1. Houd uw contracten in het oog

U moet absoluut proactief aan de slag met de contracten die u aan uw leveranciers binden: energie, telefonie, IT-uitrusting, transport. De doelstelling? De controle houden over uw kosten! “Vervaldata, opzeggingstermijnen, clausules voor stilzwijgende verlengingen worden vaak over het hoofd gezien, terwijl dit het startpunt van kostenoptimalisering is”, verduidelijkt Florent Hainaut, expert in kostenoptimalisering en oprichter van Bridgewater Consulting“Als u een contract niet tijdig opzegt, ben u weer vertrokken voor 3 of zelfs 5 jaar bij een leverancier. En als deze leverancier hogere tarieven voor een zelfde service aanrekent, dan bent u hier lang de dupe van. Het kan u duizenden of tienduizenden euro’s extra kosten.”

2. Centraliseer het beheer van uw verbintenissen

De beste manier om een duidelijk zicht op uw kosten te hebben is ze systematisch te informatiseren. “Kies bijvoorbeeld voor een systeem met automatische meldingen. Dankzij deze efficiënte systemen mist u geen enkele vervaldatum of de kans om uw contract te heronderhandelen met uw huidige leverancier of een concurrent”, preciseert Florent Hainaut. “Besteed ook aandacht aan belangrijke data voor bepaalde sectoren, zoals de sociale secretariaten. U kunt slechts veranderen op 1 januari maar u moet wel een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen. Als u dus pas na 30 juni beslist van leverancier te veranderen, dan zal uw contract toch nog anderhalf jaar geldig zijn!”

3. Lees vooraleer u (opnieuw) tekent

Als u een verbintenis met een leverancier aangaat, is het zaak op een aantal elementen te letten:

  • Vermijd contracten met een duurtijd die hoger is dan 1 of 2 jaar, behalve voor leveranciers die een belangrijke investering moeten doen in het kader van de aangeboden diensten.
  • Stem niet in met clausules van stilzwijgende verlenging. Let er daarentegen net op dat de leverancier een clausule opneemt die hem verplicht minstens drie maanden voor de vervaldatum van het contract contact met u op te nemen zodat u over een eventuele verlenging kunt praten.
  • Kies voor dezelfde vervaldata zelfs als u meerdere producten bij een en dezelfde leverancier afneemt. Zo maakt u het beheer gemakkelijker voor u: u vermijdt een cascade van contracten met verschillende vervaldata.
  • Bestudeer zorgvuldig de algemene en bijzondere voorwaarden. Aarzel niet advies in te winnen als u twijfels hebt.
  • Beperk exclusieve verbintenissen tot een minimum.
  • Het klinkt logisch maar vergeet nooit om meerdere leveranciers met elkaar te vergelijken.

Uw kosten optimaliseren moet integraal deel uitmaken van uw managementfilosofie. Maar een optimalisatieplan werkt alleen als uw structuur op alle niveaus een engagement aangaat. Maak uw medewerkers en mensen op het terrein bewust van de kosten zodat iedereen zich verantwoord opstelt in zijn dagelijkse taken en in het gebruik van de tools die hij ter beschikking heeft. Zorg ervoor dat ze begrijpen dat u de rendabiliteit wilt verbeteren. En dat winstgevendheid zowel met verkoop als met aankoop te maken heeft.