Het groeifaillissement: wanneer de groei de onderneming in gevaar brengt!

faillites-croissance

Bijna 1/3 van de ondernemingen loopt gevaar door liquiditeitstekort, terwijl ze rendabel zijn en groeien. Een paradox? De kern van het probleem is de ongekende groei van hun behoefte aan werkkapitaal.

In 2015 gingen in België maar liefst 10.605 ondernemingen failliet. Dat is een daling met 6% in vergelijking met vorig jaar, die de tendens bevestigt die na de piek van 2013 (12.306) was ingezet. De daling is in alle regio’s te zien: -5,85% in Vlaanderen, -2,03% in Brussel en -9,27% in Wallonië. Hoewel die ontwikkeling veelbelovend is, is nuancering nodig. Want het blijft toch wel een hoog cijfer als u het vergelijkt met dat van tien jaar geleden (7.902 faillissementen in 2005). Toch is het faillissement niet altijd het gevolg van een dalende activiteit. Ook een te snelle groei kan fataal zijn voor uw onderneming.

Groei onder controle?

Als uw onderneming continu groeit en niet klaar is voor de gevolgen van zo’n groei op de kaspositie, dan loopt u gauw met uw hoofd tegen de muur. Het groeifaillissement loert om de hoek. Dit fenomeen treft bijna één onderneming op drie, zegt Olivier Kahn, accountant en coördinator van het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (CEd-COm). “Hoewel niet alle gevallen van beroerd groeibeheer noodzakelijk uitmonden in een fiasco, is het toch duidelijk dat een snelle groei een onderneming kan destabiliseren.”

Omzet is niet hetzelfde als marge

Om dat te begrijpen, moet u weten dat een stijging van de omzet niet noodzakelijk een goed teken is. “De omzet geeft louter een idee van het volume. Maar het zegt niets over het feit of u al dan niet slaagt als ondernemer,” verduidelijkt Olivier Kahn. Als uw verkoop plots pijlsnel de hoogte ingaat, gebeurt hetzelfde met uw kosten, en ook met uw financieringsbehoeften:
• u moet grotere voorraden financieren
• u krijgt meer handelsschulden en ze zijn hoger
• u moet extra personeel aanwerven
• …
Over het algemeen zal uw winstmarge, zelfs onder druk, binnen de perken blijven. Maar het is in de eerste plaats uw grotere behoefte aan werkkapitaal waar u waakzaam voor moet zijn om onaangename verrassingen te vermijden.

Werkkapitaal, zegt u?

De behoefte aan werkkapitaal meet de financiële middelen die nodig zijn om de financiering van uw voorraad te dekken en de termijn tussen de betaling van uw leveranciers en die van uw klanten te overbruggen. De betalingstermijnen van uw klanten zijn vaak langer dan die van uw leveranciers. En dan hebben we het nog niet over de betalingsachterstand die steeds meer klanten lijken te hebben. Bovendien wordt uw voorraad groter en heeft u voor die groei ook financiële middelen nodig.
Als u de situatie niet snel onder controle krijgt, loopt u het risico op een liquiditeitstekort. Gelukkig bestaan er oplossingen, zoals u in een volgend artikel kan lezen.