Het groeifaillissement: wanneer de groei de onderneming in gevaar brengt!

faillites-croissance

Bijna een derde van de ondernemingen loopt gevaar door een liquiditeitstekort, terwijl ze nochtans rendabel zijn en volop groeien. Een paradox? De kern van het probleem is de ongebreidelde groei van hun behoefte aan werkkapitaal.

Bijna een derde van de ondernemingen loopt gevaar door een liquiditeitstekort, terwijl ze nochtans rendabel zijn en volop groeien. Een paradox? De kern van het probleem is de ongebreidelde groei van hun behoefte aan werkkapitaal.

Groei onder controle?

Als uw onderneming continu groeit en ze niet klaar is voor de gevolgen van zo’n groei op de kaspositie, dan loopt u geheid met het hoofd tegen de muur. Het groeifaillissement loert immers om de hoek. Dit fenomeen treft bijna één onderneming op drie, zegt Olivier Kahn, accountant en coördinator van het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (CEd-COm). “Hoewel niet alle gevallen van slecht beheerde groei noodzakelijk in een fiasco uitmonden, is het toch duidelijk dat een snelle groei een onderneming kan destabiliseren.”

Omzet is niet hetzelfde als marge

Om dat te begrijpen, moet u weten dat een stijging van de omzet niet noodzakelijk een goed teken is. “De omzet geeft louter een notie van volume; hij geeft hoegenaamd niet aan of de onderneming het goed doet,” verduidelijkt Olivier Kahn. Als uw verkoop plots pijlsnel de hoogte in gaat, gebeurt hetzelfde met uw kosten, en ook met uw financieringsbehoeften:
• u moet grotere voorraden financieren
• u krijgt meer handelsschulden en ze zijn hoger
• u moet extra personeel aanwerven
• …
Over het algemeen zal uw winstmarge, zelfs onder druk, binnen de perken blijven. Maar het is in de eerste plaats uw grotere behoefte aan werkkapitaal waar u waakzaam voor moet zijn om nare verrassingen te vermijden.

Werkkapitaal, zegt u?
De behoefte aan werkkapitaal meet de financiële middelen die nodig zijn om de financiering van uw voorraad te dekken en de termijn tussen de betaling van uw leveranciers en die van uw klanten te overbruggen. De betalingstermijnen van uw klanten zijn vaak immers langer dan die van uw leveranciers. En dan hebben we het nog niet over de betalingsachterstand die steeds meer klanten lijken te hebben. Overigens wordt uw voorraad groter en zijn voor die groei ook financiële middelen nodig.
Als u de situatie niet snel onder controle krijgt, riskeert u op een liquiditeitstekort te stoten. Gelukkig bestaan er oplossingen, zoals u in een volgend artikel zult ontdekken.