Kunt u uw algemene verkoopvoorwaarden opleggen aan uw klanten ?

Goede algemene verkoopvoorwaarden (AVV) zijn een troef. Een uitstekend kader bij een geschil, omdat u de ‘spelregels’ met uw klanten vastlegt. Maar kunt u ze echt opleggen aan uw klanten ?

 In principe wel! Maar dan moeten die regels – die uw verkoopprincipes definiëren – natuurlijk wel wettelijk zijn en afdwingbaar tegenover uw medecontractant. Om geldig te zijn, moeten uw AVV geen illegale, onrechtmatige of al te belachelijke clausules bevatten. Met andere woorden, ze mogen geen manifest onevenwicht scheppen tussen uw rechten en plichten en die van uw klanten…

 Leesbaar en afdwingbaar

Het commerciële basisprincipe is de contractuele vrijheid. Dat betekent dat uw klant bij het sluiten van de koop, en zonder andersluidend beding, impliciet kennis neemt van uw voorwaarden en die aanvaardt. Dat noemen we de stilzwijgende aanvaarding. Om elk betwisting en twijfel te vermijden, is het een goed idee uw klant te vragen naast zijn handtekening op het contract of de bestelbon ook te vermelden: “De algemene voorwaarden werden gelezen en goedgekeurd”. Dat noemen we de uitdrukkelijke aanvaarding. Uw medecontractant kan vóór de ondertekening echter opnieuw over bepaalde clausules gaan onderhandelen. U hebt er uiteraard alle belang bij tot een akkoord te komen als u de verkoop wilt sluiten. Bereid u dus voor op onderhandelingen om tot een vergelijk te komen …

Uw klant brengt zijn eigen voorwaarden aan …

Wat als na de ondertekening blijkt dat uw algemene aankoopvoorwaarden indruisen tegen de algemene aankoopvoorwaarden van uw klant? A priori zijn het uw AVV, dus die van de verkoper, die van toepassing zijn. Als uw klant die betwist, zal het resultaat afhangen van de onderhandelingen tussen u beiden. Als u niet in der minne tot een oplossing komt, bestaat de kans dat u vóór de rechter belandt. Die zal dan de basis van het geschil onderzoeken. Over het algemeen zal op basis van het contract worden uitgemaakt wat de reële intentie van de partijen was. Als het geschil betrekking heeft op kleinere elementen, zal de geldigheid van de overeenkomst niet in het gedrag komen. In de andere gevallen is er geen standaardoplossing: dan zal de rechtbank geval per geval oordelen.

Dek u op voorhand in !

De ideale oplossing om geschillen te voorkomen, is een clausule die stipuleert dat uw voorwaarden bij tegenstrijdigheid tussen de beide algemene voorwaarden, voorrang krijgen. Neem bovendien ook de tijd om de AVV van uw klanten te lezen om eventuele tegenstrijdigheden al vooraf aan te pakken … Ten slotte doet u er ook altijd goed aan uw algemene verkoopvoorwaarden te laten controleren door een jurist.