Betalingsproblemen? Misschien is een gerechtelijke reorganisatie iets voor u!

business-PRJ-faillite-risque-eviter

Als er regelmatig liquiditeitsproblemen dreigen en u uw leveranciers niet meer kunt betalen, luid dan de alarmbel vóór het te laat is. Vreest u een faillissement? Misschien brengt een gerechtelijke reorganisatie redding!

Nog even samengevat: uw kaspositie zit in de knel en u hebt het moeilijk om uw leveranciers te betalen. Wat is het eerste dat u moet doen? Rustig nadenken en bepalen wat uw probleem veroorzaakt. Misschien wacht u gewoon op de betaling van een grote factuur door een van uw klanten. Als dat zo is, tracht dan tijd te winnen bij uw leveranciers en onderhandel met hen over een gespreide betaling. Dat is iets delicaats dat u echt goed moet aanpakken om hen niet af te schrikken. Wees proactief, communiceer en blijf redelijk in uw verzoek om te spreiden. Vergeet niet dat zij er ook belang bij hebben dat het bij u niet tot een staking van betalingen komt.

Voorkom dat uw tijdelijke problemen regelmatige problemen worden

Uw leveranciers zullen vast wel oren hebben voor uw vraag om de betaling te spreiden, maar u mag daar geen misbruik van maken. Als de problemen wat te vaak voorkomen, dreigt dat uw commerciële relaties te schaden. Daarom is het zo belangrijk dat u uw kaspositie goed opvolgt. Door uw financiën minutieus op te volgen, kunt u immers weldoordacht gebruikmaken van een aantal hefbomen om uw kaspositie te verbeteren:

  • met uw leveranciers onderhandelen over de betalingstermijnen
  • de opvolging van uw klanten verbeteren
  • uw btw-beheer optimaliseren
  • gebruikmaken van disconto’s
  • uw facturen verkopen enz.

Maar wat als u in het rood staat, met een kaspositie die helemaal in de knel zit en zonder oplossing op korte termijn?

Streef naar een minnelijke overeenkomst…

Uw situatie is kritiek, maar niet verloren. En de wet op de continuïteit van de ondernemingen voorziet in een eerste flexibele en vertrouwelijke optie: een minnelijk akkoord zonder procedure. Heel concreet kiest u ten minste twee van uw schuldeisers en onderhandelt u met hen over een aanzuiveringsplan. De voordelen? U hoeft geen gerechtelijke procedure aan te vragen en u lijdt geen negatieve publiciteit, aangezien het akkoord geheim is. En als er later een faillissement zou volgen, kan deze regeling niet meer worden betwist. Weet ook dat u zich in deze hele procedure kunt laten bijstaan door een gerechtsmandataris.

Laat uw schulden opschorten!

En als de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) de oplossing was voor u? U kunt er enkel gebruik van maken als de continuïteit van uw onderneming wordt bedreigd, maar er nog hoop is dat ze te redden is. Wat houdt die in voor u? Wat respijt! Als u deze procedure opstart, geniet u immers een opschortingsperiode van 6 maanden, die verlengbaar is tot ten hoogste 18 maanden. Tijdens die periode worden de schulden tegenover uw leveranciers ‘bevroren’. Omgekeerd worden uw leveranciers niet vrijgesteld van verdere leveringen. En dat is ook logisch, want het doel is net dat u uw activiteiten kunt voortzetten. Maar aan deze procedure hangt een prijskaartje: 1.000 euro griffierechten. U zult misschien ook een advocaat, een gerechtsmandataris (die u begeleidt in de procedure) en uw boekhouder moeten inschakelen. En die hulp is ook allesbehalve gratis.

Kom gezond en wel uit de PGR!

Zodra een PGR is opgestart, zijn drie uitkomsten mogelijk:

  • ofwel sluit u een minnelijk akkoord met ten minste twee van uw schuldeisers;
  • ofwel stelt u een reorganisatieplan op met al uw schuldeisers;
  • ofwel draagt u uw activiteiten of een deel daarvan over aan derden.

Met de tweede optie bewandelt u vaak de koninklijke weg van de PGR. In dat geval kunt u een globaal aanzuiveringsplan opstellen onder controle van de rechtbank. De bedoeling is een eventuele vermindering van uw schulden te verkrijgen en de terugbetaling van de bedragen te spreiden over een periode van ten hoogste vijf jaar. Uw voorstel zal vervolgens aan uw schuldeisers ter stemming worden voorgelegd. Zo krijgt u extra zuurstof om vanop een goede basis uw onderneming er weer bovenop te brengen…

Kroniek van een aangekondigde dood: het faillissement!

De PGR is in het leven geroepen om de continuïteit van de ondernemingen te verzekeren, maar soms doet ze hoe dan ook niet meer dan het onvermijdelijke uitstellen: een faillissement! Al te vaak komt de hulp immers te laat. Zo zou 70% van de ondernemingen failliet gaan in de eerste twee jaar nadat de procedure werd opgestart, zo blijkt uit de cijfers van 2013. Stort u dus ook niet blindelings in een PGR! Uit een nuchtere en objectieve diagnose van uw situatie kan misschien blijken dat alle hoop al lang vervlogen is. Pijnlijk, maar misschien wel noodzakelijk. Stop zo snel mogelijk met kosten maken en vermijd lange maanden van ijdele reddingspogingen. Een faillissement wordt vaak als een nederlaag gezien, maar het is meer dan een mislukking. Op voorwaarde dat u er lering uit trekt om er beter uit te komen…