Spreekt u de taal van uw boekhouder?

parlez-vou-le-"compatable"

Uw boekhouder is een essentiële strategische partner voor uw bedrijf, maar dan moet u wel zijn vakjargon verstaan. Vermijd misverstanden en neem enkele minuten de tijd om uw boekhoudterminologie wat bij te spijkeren…

Stuk

Als uw boekhouder u een stuk vraagt, bedoelt hij geen muntje om aan de automaat koffie te gaan halen. Hij heeft het over boekhoudkundige stukken, ook bewijsstukken of onderliggende stukken genoemd. Het gaat dus over documenten die alle transacties van uw onderneming bewijzen: aan- en verkoopfacturen, onkostennota’s, bankuittreksels, fiscale aangiftes enz. Die moeten gedateerd en methodisch geklasseerd zijn en moeten minstens tien jaar worden bewaard.

Proefbalans

Nee, uw boekhouder vraagt zich niet af of u wel evenwichtig eet. In boekhoudtermen dient een proefbalans om na te gaan of al uw rekeningen (van de balans en de resultatenrekening) correct zijn geregistreerd. Deze tabel omvat voor een gegeven periode het nummer en de naam van elke rekening, de debet- en creditverrichtingen (d.w.z. alle in- en uitgaande transacties op deze rekeningen) evenals het saldo (namelijk het verschil tussen debet en credit).

Afsluiting

Uw boekhouder heeft het over de beëindiging van de registratie van al uw verrichtingen. Door de rekeningen voor het afgelopen jaar (boekjaar) af te sluiten, kan uw boekhouder uw jaarrekening opstellen: de balans – een momentopname van het vermogen van uw onderneming op een bepaald moment – en de resultatenrekening, die een overzicht geeft van het ‘resultaat’ van uw activiteit over het boekjaar…

Verworpen uitgaven

De verworpen uitgaven zijn gemaakte kosten die de fiscus niet aanvaardt als aftrekbare beroepskosten. Mogelijke voorbeelden daarvan zijn bepaalde relatiegeschenken of niet-specifieke bedrijfskleding. Er bestaat dus een lijst van uitgaven die niet in aanmerking komen als onkosten die in mindering worden gebracht van uw belastbare inkomen…

VAA

We hebben het hier niet over de Vereniging van Angolezen in Antwerpen, maar over ‘voordelen van alle aard’: een bedrijfswagen of een appartement dat wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden, bijvoorbeeld. Het gaat in wezen om voordelen die uw onderneming toekent, ofwel aan uzelf als bedrijfsleider, ofwel aan uw personeel. De kosten daarvoor zijn aftrekbaar voor de onderneming en ter compensatie wordt er een belastbaar voorrecht aangerekend aan wie het voordeel geniet.

Voorzieningen

Nee, uw boekhouder stelt u niet voor om meer faciliteiten aan te bieden in uw gebouwen. Een voorziening is eenvoudigweg de verwachting van een ‘vermoedelijk, maar onzeker risico’. Bijvoorbeeld bij een geschil met een leverancier. De uitkomst is nog onzeker en dus zal uw boekhouder u uit veiligheidsoverwegingen adviseren alvast de mogelijke toekomstige kosten te voorzien…