Spreekt u Bankiers? Zeven definities die uw leven kunnen redden

parlez-vou-le-"compatable"

Een afspraak met uw bankier is niet altijd een feest. Als hij dan ook nog eens over ratio’s, borgen of straight loans begint, bent u soms al snel de draad kwijt. Met dit korte lexicon bent u weer helemaal mee.

Liquiditeitsratio

Uw bankier heeft misschien de term current ratio al eens laten vallen? Wel, dat is precies hetzelfde.
Een ratio is een indicator van de financiële gezondheid van uw onderneming, die wordt berekend door de waarden van uw rekeningen met elkaar te vergelijken. Zo is de liquiditeitsratio de verhouding tussen uw activa en uw passiva op korte termijn. Hij geeft aan in welke mate u uw schulden op minder dan één jaar zult kunnen betalen. Met andere woorden, als u al uw schuldeisers zou terugbetalen, hoeveel geld hebt u dan nog ter beschikking? Daarom vindt uw bankier die dus interessant. En als die ratio onder de 1 ligt, dan is dat een reden tot bezorgdheid…

Kaskrediet

Zoals u vast wel weet, is een kaskrediet is een vorm van kortetermijnfinanciering, een oplossing om tijdelijke kasproblemen te overbruggen. Zorg vóór u zich laat overhalen door uw bankier echter dat u de verborgen kosten kent.

Straight loan

En als u nu eens voor een andere financieringsmogelijkheid koos? Zo is er de straight loan, of het ‘voorschot op vaste termijn’! Concreet opent u een kredietlijn waarmee u voorschotten kunt opnemen voor bepaalde bedragen en termijnen (bijvoorbeeld: 100.000 euro in een bepaalde maand, 50.000 euro in de maand daarna, de volgende maand niets enz.). Het is goedkoper dan een kaskrediet, maar het blijft wel minder flexibel en de terugbetaling gebeurt in één enkele schijf (kapitaal en interesten) op de eindvervaldag.

Factoring

Deze oplossing wordt aangeboden door banken en gespecialiseerde instellingen. U vertrouwt hen het volledige beheer van uw handelsvorderingen toe en u ontvangt snel liquiditeiten. Uiteraard is deze dienst niet gratis en bovendien is factoring niet echt aangepast aan kmo’s.

Commissie

Vergeet alle definities die u van dit woord kent. In banktaal zijn dit kosten. Ze bestaan in alle types en vormen en verschillen naargelang de aangeboden producten en diensten. Wees waakzaam, want de commissies zitten (vaak) verborgen in de details…

Rating

Een Engelse term die gewoon een score betekent. In dit geval gaat het om de score die uw bank geeft aan de financiële soliditeit van uw bedrijf. Aarzel zeker niet om uw bankier naar de criteria te vragen die hij gebruikt om u zo’n score toe te kennen…

Persoonlijke borgstelling (of garantie)

Heel vaak ontkomt u hier niet aan als u een banklening aanvraagt. De bank zal garanties eisen om haar risico te beperken. Maar uw persoonlijke goederen in de waagschaal werpen, is een beslissing die zware gevolgen kan hebben. Dus voor u naar uw bankier gaat, is het raadzaam uw dossier te optimaliseren. En vergeet niet dat u door een aanvullend financieringsalternatief misschien die persoonlijke borgstelling kunt vermijden.