Gerechtelijke reorganisatie en faillissement: wat is het verschil?

prj-faillite-choix-tresorerie-paiements

Een van uw klanten zit in een gerechtelijke reorganisatie. Of hij laat weten dat hij failliet is gegaan? In beide gevallen is dat slecht nieuws voor uw kaspositie. Maar wat is nu precies het verschil en welke gevolgen heeft dat voor uw financiën?

Gerechtelijke reorganisatie: de onderneming aan het infuus

Bij een gerechtelijke reorganisatie aanvaarden de schuldeisers collectief een deel van hun vorderingen op het noodlijdende bedrijf op te geven. Als schuldeiser gunt u uw debiteur de kans op een nieuwe start, in de hoop dat die vervolgens zijn verplichtingen zal nakomen.

Concreet is dit wat de procedure van gerechtelijke reorganisatie inhoudt:

  • Alle verplichtingen van de noodlijdende onderneming worden tijdelijk ‘bevroren’, d.w.z. dat ze een moratorium van twee tot zes maanden krijgt (ten hoogste één keer hernieuwbaar) om tot een akkoord te komen met haar schuldeisers.
  • Dit akkoord kan er komen via een minnelijke onderhandeling of via een collectieve onderhandeling voor de rechtbank om de vorderingen op de onderneming te verlichten.
  • Als het tot een akkoord komt, kan de onderneming haar activiteiten hervatten en de opschortingsperiode die haar werd toegekend, blijven benutten. Ze is vervolgens ook verplicht het onderhandelde arbitrageplan na te leven.

Aangezien er geen einde wordt gemaakt aan de commerciële activiteit van het bedrijf, kunt u er dus zaken mee blijven doen. Daarbij worden dan doorgaans wel enkele voorzorgen ingebouwd, een kwestie van gezond verstand (onmiddellijke betaling van de facturen enz.).

Als er geen akkoord wordt bereikt of als het onderhandelde plan niet helpt om het bedrijf weer op gang te krijgen, zal de onderneming het faillissement moeten aanvragen, d.w.z. haar activiteiten definitief stopzetten.

Faillissement: de doodsteek van de onderneming

Een faillissement betekent dat de onderneming op korte of iets minder korte termijn verdwijnt. Wat betekent dat in de praktijk?

  • Er wordt een curator aangesteld om de activa van de onderneming te verkopen en met de opbrengst daarvan dan de schulden aan te zuiveren.
  • Als de onderneming een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, wordt enkel het kapitaal uit de verkoop van de activa gebruikt om de schuldeisers terug te betalen. Het is mogelijk dat niet alle vorderingen worden terugbetaald.
  • Als de onderneming een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid is en de verkoop van de activa niet volstaat om de aangegane schulden te dekken, kunnen de schuldeisers aanspraak maken op het privévermogen van de bedrijfsleider.

Gerechtelijke reorganisatie of faillissement: in beide gevallen zullen uw vorderingen op de onderneming klappen krijgen. Maar bij een reorganisatie kunt u nog hopen dat u ten minste een deel van uw vordering recupereert. Kortom: beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.