Cashflow: wat is die merkwaardige financiële indicator precies?

cash-flow-indicateur-financier

Uw bankier vertelt u dat uw ‘cashflow’ niet aan zijn verwachtingen voldoet… Wat bedoelt hij precies en hoe krijgt u die belangrijke financiële indicator onder de knie? Wij vertellen u hoe het zit.

Uw bankier vindt uw cashflow niet goed genoeg en zegt u dat ook. Maar waar heeft hij het nu eigenlijk over? In cashflow vinden we het woord ‘cash’, dat we kunnen vertalen als ‘liquiditeit’, of ‘kaspositie’; en ‘flow’, of ‘geldstromen’. De cashflow is dus uw liquiditeitenstroom of kasstroom. U begrijpt meteen al beter waarom de banken er zoveel aandacht aan besteden, met name wanneer ze uw kredietaanvraag bestuderen. Maar wat houdt die cashflow in en hoe berekenen we die financiële indicator?

Eén cashflow, vele definities

Uw bank, uw aandeelhouders, een belegger of de financiële pers kunnen uw cashflow anders definiëren. Voor sommigen gaat het over uw winst. Maar dat kan tot verwarring leiden, want winst maken, wil niet zeggen dat het saldo van uw bankrekening meteen stijgt. Vaak is er immers een verschil tussen het moment waarop de kosten en de opbrengsten in uw boekhouding worden opgenomen en het moment waarop de bijhorende veranderingen in uw liquiditeitspositie plaatsvinden. Nog een reden waarom uw cashflow ook niet hetzelfde is als uw winst, is dat niet alle kosten ook een daadwerkelijk uitgevoerde betaling inhouden. Er moeten dus een aantal aanpassingen worden aangebracht:

  • Uw afschrijvingen: ze worden in uw boekhouding opgenomen als kosten en verminderen uw winst, maar de ‘cash’ is van uw rekening gegaan op het moment waarop u het goed of het materiaal hebt aangekocht. Uw afschrijvingen moeten dus worden weggelaten uit de berekening van uw cashflow.
  • Uw investeringen en het kapitaalgedeelte in de terugbetaling van uw leningen: ze veranderen helemaal niets aan uw winst voor het boekjaar, maar wel aan het saldo op uw bankrekening. Die bedragen moeten dus wel worden opgenomen in de berekening van uw cashflow.
  • Goederen die worden opgeslagen tot ze worden verbruikt of verkocht? Een aan- of verkoopfactuur die is opgenomen in de boekhouding, maar nog is niet betaald? Dat gebeurt uiteraard vaak en zorgt voor een verschil tussen winst en cashflow. De variaties op de balans van uw handelsvorderingen, uw handelsschulden en uw voorraden tijdens de desbetreffende periode moeten dus ook worden opgenomen in de evaluatie van uw cashflow.   
  • Uw financiële kosten en opbrengsten? Hierover bestaan er uiteenlopende meningen en standpunten. Sommigen nemen ze op in de berekening, anderen niet.

Wat uw bankier uiteindelijk interesseert, is dat hij een beeld krijgt van uw ‘vrije’ cashflow en dus van het geld dat werkelijk beschikbaar is om een nieuwe lening af te betalen of een dividend uit te keren. Let dus goed op. Vergewis u ervan dat u het over hetzelfde hebt als uw gesprekspartner en aarzel niet om te vragen hoe die andere partij precies rekent.