Kan een ontevreden leverancier u failliet doen gaan?

fournisseur-faillite-solvabilite

Kampt u tijdelijk met liquiditeitsproblemen en dreigt een van uw leveranciers ermee u failliet te laten verklaren? Laten we de situatie en de risico’s die u werkelijk loopt, eens rustig bekijken.

De boodschap van uw leverancier is duidelijk: als u uw schulden niet betaalt, laat hij u ‘failliet verklaren’. Maar denk eens goed na, zou uw faillissement echt zo’n goede zaak zijn voor uw schuldeiser?  Niet noodzakelijk! Integendeel, hij kan maar beter niet onbezonnen die weg op gaan. Er zijn immers een aantal risico’s en nadelen aan verbonden:

  • De curator beslist autonoom of hij de verschillende vorderingen aanvaardt of verwerpt. De leverancier in kwestie heeft geen absolute zekerheid dat hij bij de gelukkigen zal horen.
  • Bevoorrechte schuldeisers krijgen voorrang (werknemers, RSZ, btw, fiscus enz.). Hetzelfde geldt voor schulden waar een pand of hypotheek op rust. De rest riskeert nooit te worden betaald, omdat er niet voldoende activa zijn.
  • Als de faillissementsprocedure afgesloten is, zal de rechter waarschijnlijk uw ‘verschoonbaarheid’ uitspreken! Dat wil zeggen dat u van nul kunt herbeginnen en dat de schuldeisers die pech hebben, later geen enkel rechtsmiddel tegen u meer hebben.

 

Failliet? Niet zo snel!

De term ‘faillissement’ ligt gevoelig en klinkt u ongetwijfeld onaangenaam in de ondernemersoren. Maar is het echt zover? Welke risico’s loopt u bij betalingsproblemen als gevolg van een krappe liquiditeitspositie? Laten we de situatie even relativeren en analyseren wat de wet op de faillissementen van 1997 zegt. Die stelt dat de rechter uw faillissement enkel zal uitspreken als aan twee belangrijke voorwaarden is voldaan:

  • Uw staking van betaling moet blijvend en duurzaam zijn. Met andere woorden, tijdelijke liquiditeitsproblemen volstaan niet, en gelukkig maar.
  • Uw krediet moet ‘uitgeput’ zijn; dat betekent dat u geen lening meer krijgt bij een bank en dat uw leveranciers weigeren u nog uitstel van betaling te geven.

En zelf als deze voorwaarden vervuld zijn, blijven er nog middelen over om tegen dit vonnis in te gaan (beroep en verzet). Geen paniek dus…

 

Een faillissement is geen ontbinding!

Ontbinding betekent dat een vennootschap verdwijnt, als gevolg van een faillissement of bijvoorbeeld vrijwillig, als u beslist uw vennootschap stop te zetten. Maar de ontbinding kan ook worden uitgesproken na een rechterlijke beslissing op verzoek van een betrokkene. En die betrokkene kan bijvoorbeeld uw onbetaalde schuldeiser zijn. De ontbinding van uw vennootschap kan echter pas worden aangevraagd als uw rekeningen echt in het rood staan. In boekhoudtermen, als uw nettoactiva (uw eigen vermogen) onder het volgestorte wettelijke minimumkapitaal zitten (€ 6.200 voor een bvba en € 61.500 voor een nv). In dat geval kan justitie de ontbinding van uw vennootschap vragen. In de praktijk zal u zeker een periode worden toegestaan om de situatie recht te zetten (bijvoorbeeld via een kapitaalverhoging).