Facturen verkopen: welke boekhoudkundige verwerking?

traitement-comptable-fiscal-vente-factures

Facturen verkopen via Edebex zal uw boekhouder geen problemen opleveren. En u zal bovendien blij zijn te horen dat voor deze verrichting een fiscaal interessante verwerking bestaat.

Het boeken van de verkoop van uw schuldvorderingen via ons platform zou voor uw boekhouder nauwelijks een probleem mogen vormen. De operatie is in feite gelijkgesteld aan een klassiek voorbeeld van financiële verrichtingen: de verdiscontering van vorderingen.

Boekhouden voor Dummies

Zonder al te veel in detail te treden, kan deze verrichting van de verkoop van uw factuur eenvoudig verwerkt worden in uw boekhouding. Kort samengevat omvat het drie luiken:

  • de commerciële schuldvordering die deze factuur vertegenwoordigt uit de rekeningen halen: aangezien deze factuur werd doorverkocht aan een derde partij, is het logisch dat deze uit uw boekhouding gehaald wordt. Het totale bedrag van uw factuur wordt dus ingetrokken van de rekening “commerciële schuldvorderingen”. Uw boekhouder, een man van precisie, zal u vertellen dat deze rekening “gecrediteerd” werd.
  • de ontvangen betaling registreren: het bedrag van de verkoop werd op uw rekening gestort, dus is het logisch dat de boekhouder dit opneemt in uw boekhouding. Wanneer u even aandringt zal uw boekhouder u uitleggen dat “uw bankrekening gedebiteerd werd”. Dit is volledig normaal, maak u dus geen zorgen.
  • het verschil berekenen tussen het oorspronkelijke bedrag van de factuur en de door de koper ontvangen betaling. Dit verschil wordt beschouwd als een “financiële kost”. Uw boekhouder zal u vertellen dat ze zijn opgenomen op een “rekening van klasse 65″. Als hij meer in detail treedt, zal hij u zelfs vertellen dat het gaat om “rekening 653000 – Discontokosten op vorderingen”.

Deze drie onderdelen brengen elkaar in evenwicht: het totaal van uw factuur is gelijk aan de som van het ontvangen bedrag van de verkoop en het bedrag van de “financiële kost”.

Een aftrekbare “financiële kost”

Laat ons even terugkeren naar deze financiële kost, want deze zal interessant blijken voor u. Voor de fiscus betekent deze kost namelijk een aftrekbare kost: het zal uw belastbaar inkomen dus doen dalen. Met andere woorden, door de verkoop van uw factuur op ons platform zal u niet alleen sneller over contant geld beschikken, de fiscale aftrek laat u bovendien toe om – in de vorm van een belastingvermindering – de kosten van deze oplossing te recupereren. Goed nieuws, niet?