Factoring? Wat zijn de voor- en nadelen voor uw KMO?

Rubiks cube

 

Zonder liquide middelen kan uw onderneming onmogelijk functioneren. Het is de motor van uw activiteit. Vandaar dat de zoektocht naar financiering een basispijler is van uw dagelijkse activiteit als bedrijfsleider. Factoring is een interessante oplossing, maar houdt wel enkele nadelen in voor kmo’s. U kunt dat maar beter weten voor u zich in het avontuur stort!

De factoringmarkt is de laatste jaren in volle opmars, onder meer door de nog altijd even talrijke achterstallige en wanbetalingen in België. Vandaar dat steeds meer bedrijven voor deze formule kiezen om hun benodigde werkkapitaal te financieren, ten koste van kaskredieten.

Hoe werkt factoring nu precies?

Het principe is eenvoudig: u verkoopt uw facturen en ontvangt meteen het cash geld. In de praktijk draagt u uw volledige klantenportefeuille over aan een gespecialiseerde financiële vennootschap (de factor). In ruil profiteert u van een voorfinanciering, die neerkomt op een deel (tussen 70 en 90 %) van de verschuldigde bedragen. De factor verbindt zich ertoe om de verschuldigde bedragen op de vervaldag van de facturen te innen bij uw debiteuren. Vervolgens neemt hij zijn commissie en stort hij u het saldo.

Troeven? Ja, maar…

U hebt het al begrepen: factoring biedt onbetwistbare voordelen, zeker in vergelijking met sommige zeer dure kredietformules. In de eerste plaats spreidt u het ‘gewicht’ van de betalingstermijnen en de administratieve lasten van eventuele betalingsaanmaningen. Bovendien gaat het om een krediet dat 100 % gebaseerd is op uw activiteit. U leent niet echt geld: u int vooraf een omzet die u al geboekt heeft. In die zin is factoring een doeltreffende hefboom om uw groei te financieren, want hoe meer u factureert, hoe meer u beschikt over verse geldbronnen.

Ondanks die positieve punten zijn factoringformules echter vaak op maat gemaakt van grote bedrijven en niet afgestemd op de realiteit van KMO’s. Wij zetten vijf nadelen op een rijtje.

 1. Hoe vindt u uw weg?

Door de complexiteit en verborgen kosten bij de factor is het soms moeilijk om het bos door de bomen te zien bij factoring.

 • Met reden, want u hebt meestal geen tijd (en geen zin) om complexe aanbiedingen uit te pluizen vol belangrijke, in kleine letters geschreven voetnoten.
 • Niet te vergeten: de goedkeuring van uw dossier is niet altijd gebaseerd op even duidelijke interne criteria. Uw financiële tussenpersoon moet nu eenmaal zijn eigen risico ‘beheren’. Dit gebrek aan transparantie schrikt heel wat ondernemers af.
 • De globale kostprijs schommelt trouwens vaak en is dus moeilijk in te schatten. Deze kosten vallen uiteen in twee delen: de intresten, zoals bij elke bankfinanciering; en de commissie, die berekend wordt op basis van het bedrag van de overgedragen facturen. Maar dat is nog niet alles: u krijgt ook af te rekenen met een hele reeks extra kosten (samenstelling van het dossier, gerechtelijke koste, optionele diensten enz.). Daar bovenop komt soms nog een risicodekking (die we hieronder toelichten). Uiteindelijk krijgt u een eindbalans: met klassieke factoring blijkt deze vaak duurder dan u vooraf dacht.
 1. Geduld is een mooie deugd!

Ander minpunt: de administratieve logheid. In een tijd waarin alles steeds sneller gaat, is de goedkeuring van een factoringcontract vaak een lang aanslepend en lastig proces. Moet u occasioneel of herhaaldelijk 15.000 euro per maand vrijmaken? Dat kan u zuur opbreken, want meestal duurt het verschillende dagen of zelfs weken om een akkoord te bereiken. Dit is de tijd die de factor nodig heeft om een aantal elementen te checken die te maken hebben met uw sector, maar ook de situatie van uw bedrijf, uw schulden- en inningsbeheer of de solvabiliteit van uw klanten. Ondertussen moet u misschien ook onderhandelen over bepaalde contractvoorwaarden, wat het proces nog kan verlengen! Dat maakt dat factoring voorbehouden is voor grote ondernemingen die hun volledige klantenbeheer op lange termijn willen uitbesteden.

 1. Een weinig toegankelijke oplossing

Hebt u zich al in het avontuur gegooid, dan hebt u ongetwijfeld vastgesteld dat uw bedrijf in goede papieren moet zitten om in aanmerking te komen voor factoring.

 • De toegangscriteria zijn vaak heel strikt:

  • een minimumomzet, meestal boven 1 miljoen euro,
  • een voldoende ‘interessante’ klantenportefeuille: niet te geconcentreerd, gediversifieerd, met degelijke klanten, …
  • vertegenwoordigt één van uw debiteuren meer dan een kwart van het toegekende voorschot? Dat gaan bij de factor de alarmbellen af.
 • Bovendien maakt uw dossier alleen kans om te worden goedgekeurd door de factor als u een aantal garanties kunt bieden. Heeft u op en neer gaande resultaten? Een beperkte solvabiliteit? Dan zal uw gesprekspartner misschien eisen dat u zich persoonlijk borg stelt.
 • Hij kan ook eisen dat u een (volledige of gedeeltelijke) dekking neemt om u te wapenen tegen een eventuele wanbetaling van één van uw debiteuren. Dat biedt u meer zekerheid, maar brengt wel extra kosten mee, berekend op basis van het gedragen risico.
 1. Nood aan soepelheid? Kies dan voor een andere oplossing

Het gaat hier om een van de belangrijkste nadelen van factoring: u moet in de meeste gevallen uw volledige schuldenportefeuille overdragen terwijl u daar misschien geen nood aan hebt. U verliest dus uw greep op een deel van uw cashmanagement, aangezien u niet kunt kiezen welke facturen u wilt voorfinancieren. Bovendien worden factoringcontracten zelden toegestaan voor een duur van minder dan één jaar. Dit is een engagement op lange termijn dat voor u een ernstige handicap kan vormen, want u pint zich vandaag vast aan een oplossing die over een jaar misschien niet meer nodig is. En dit komt vaker voor, want op het terrein evolueren KMO’s nu eenmaal snel en moeten ze geregeld flexibel kunnen reageren op marktuitdagingen. Met een dergelijk contract van lange duur komt u in een houdgreep terecht waar u nog moeilijk uit raakt.

 1. Opgelet voor het boemerangeffect

Elk contract is anders, maar meestal blijft ú aansprakelijk voor de onbetaalde rekeningen. De verhoopte ‘rust’ is dus soms slechts tijdelijk (of komt u duur te staan). Als uw debiteur zijn schuld immers niet inlost, zal uw factor aanmaningen sturen. Maar als de factuur onbetaald blijft, zijn er twee mogelijke scenario’s:

 • Heeft u vooraf een (volledige of gedeeltelijke) dekking onderschreven? Dan ontvangt u 100 % van het bedrag, maar binnen de contractueel vastgelegde beperkingen. Uiteraard geldt: hoe hoger het risico of hoe beter u beschermd bent, hoe meer u betaalt voor de verzekering.
 • Heeft u geen enkele beveiliging tegen onbetaalde bedragen? Dan wordt de hete aardappel naar u doorgeschoven en is het aan u om de bedragen te innen (of in het andere geval het voorschot terug te betalen). In dit stadium moet u wellicht juridische stappen zetten om uw verschuldigde bedragen terug te krijgen.

Kortom, in geval van wanbetaling komt u er zelden als winnaar uit… Bovendien gebruiken sommige factors ‘weinig delicate’ inningsmethoden tegenover uw klanten. Uw schuldenbeheer volledig uitbesteden, kan dus ook de kwaliteit van uw commerciële relaties schaden.

Wat als er zoiets als flexibele factoring bestond? Edebex is gemaakt voor KMO’s.

Bij Edebex kunt u uw facturen verkopen op het moment dat u cash nodig heeft. Na amper enkele dagen ontvangt u het volledige factuurbedrag, vermindert met de kosten voor onze dienstverlening.

De procedure is bijzonder snel, en Edebex houdt uitsluitend rekening met de solvabiliteit van uw klanten, niet met die van u. In slechts enkele muisklikken komt u te weten of u uw factuur op ons platform kunt verkopen en weet u precies wat dit u zal kosten.

Wat na de verkoop van een factuur? Edebex staat in voor de invordering van de factuur en u bent bovendien beschermt tegen het risico van laattijdige of niet-betalingen door uw klanten. U kunt dus op beide oren slapen en vermindert in één klap ook de administratie van uw bedrijf (gedaan met het opvolgen van uw onbetaalde facturen!).