10 financieringsbronnen voor uw bedrijf!

10 financieringsbronnen voor uw bedrijf!

Geld is de levensader van een bedrijf. Zowel voor de lancering als voor de ontwikkeling van uw activiteiten hebt u voldoende liquiditeiten nodig. Veel ondernemers kloppen bij de bank aan voor deze financiering, maar er zijn nog andere oplossingen. 

1) Uw eigen middelen

U kunt persoonlijke middelen investeren. Door dat te doen, levert u mogelijke investeerders het bewijs van uw betrokkenheid en uw vertrouwen in de toekomst.

2) Uw familie en vrienden

U kunt ook een beroep doen op familie of vrienden. Hun steun kan de vorm aannemen van een lening (via een onderhandse of notariële akte) of een kapitaalverhoging.

3) De banken

Banken kunnen u onder meer kredieten op korte, middellange en lange termijn aanbieden. Maar ze zijn veeleisend: een persoonlijke investering, een borgstelling of waarborgen zijn vaak onontbeerlijke voorwaarden voor hun medewerking.

4) Business angels

Business angels beperken zich niet tot de inbreng van kapitaal. Ze besteden ook tijd aan u en laten u profiteren van hun ervaring, advies en netwerken. In ruil daarvoor hebben ze gedurende enkele jaar inspraak in de beslissingen van uw bedrijf.

5) Risicokapitaal

Risicokapitaal is afkomstig van groepen investeerders. Zij stellen de fondsbeheerders financiële activa ter beschikking die deze beheerders zullen gebruiken om een belang in uw bedrijf te nemen als het een sterk groeipotentieel vertoont, maar ook een bepaald risico inhoudt.

6) Crowdfunding

Crowdfunding of participatieve financiering wordt georganiseerd via elektronische platformen. Dit systeem verzamelt een groot aantal kleine bijdragen van particulieren in de vorm van donaties, leningen of het intekenen op aandelen van een bedrijf.

Als het om donaties gaat, storten sympathisanten geld om een project te steunen waarvan het crowdfundingplatform vooraf heeft onderzocht of het authentiek en betrouwbaar is. Voor leningen en participaties gelden strengere criteria. Voor er geld wordt gevraagd, moet er een dossier worden samengesteld dat door het platform wordt geanalyseerd en gevalideerd. Sommige platformen stellen de bedrijven ook voor om de nieuwe producten te verkopen die ze via het platform lanceren. Voordeel: u verwerft fondsen in ruil voor uw producten en niet via een aandeelhouderschap.

7) Tussenkomsten van regionale en federale instellingen

Er bestaan tal van federale en regionale tussenkomsten. Naargelang het geval kunnen ze de vorm aannemen van leningen, borgstellingen of subsidies. Ze worden meestal toegekend via overheidsinstellingen.

8) Invests

Invests zijn regionale of subregionale bedrijven die de ontwikkeling van bedrijven en de creatie van stabiele jobs ondersteunen in de geografische zone waar ze actief zijn. Ze komen tussen in de vorm van financiële inbreng, voornamelijk via technieken zoals minderheidsparticipaties met afkoopverbintenis, converteerbare obligatieleningen en achtergestelde leningen.

9) Factoring

Factoring bestaat erin al uw facturen over te dragen aan een gespecialiseerde financiële instelling. Die betaalt u 70% tot 80% van het door de klant verschuldigd bedrag. Op de vervaldatum int ze de vordering volledig en stort u het saldo, na aftrek van haar provisie, haar commissie. Met deze oplossing hoeft u uw facturen niet meer te innen en beschikt u onmiddellijk over een gedeelte van uw omzet. Ze heeft echter verschillende nadelen: strenge toegangscriteria, engagement op lange termijn (vaak langer dan een jaar), verantwoordelijkheid in geval van niet-betaling en overdracht van uw volledige portefeuille vorderingen, ongeacht of u de factoring al of niet nodig hebt.

10) De verkoop van facturen

De verkoop van facturen via ons platform is flexibeler dan factoring en stelt u onmiddellijk liquiditeiten ter beschikking zonder dat u persoonlijke garanties moet geven. U verkoopt de facturen die u wilt wanneer u wilt via een snel en eenvoudig goedkeuringsproces. Nog een belangrijk voordeel: u neemt geen verantwoordelijkheid voor de betaling van de factuur!