Kostenbeheer loont!

couts-comptabilite-analyse

De kosten van uw onderneming vormen geen homogeen geheel. Vaste of variabele, directe of indirecte kosten: hoe beter u uw lasten (uw kosten in boekhouderstaal) kunt onderscheiden, hoe beter u ze kunt beheersen en uw beheer kunt optimaliseren…

Altijd aanwezig: de vaste kosten

Uw vaste kosten zijn deze die niet veranderen met het volume van uw verkopen. Het speelt geen rol hoeveel producten of diensten u al dan niet verkoopt, de volgende vaste kosten hebt u altijd:

  • De huur van de ruimte die uw onderneming inneemt (die kan mettertijd veranderen, maar heel regelmatig zal dat niet gebeuren)
  • De verschillende verzekeringen
  • Bepaalde honoraria (uw advocaat en accountant, want hun kosten zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan uw verkopen over een gegeven periode)
  • De personeelskosten voor bepaalde medewerkers die u altijd nodig hebt, ongeacht uw verkoopvolume (uw secretaresse, bijvoorbeeld, als u niet zonder kunt)
  • enz.

En uw variabele kosten?

Uw variabele kosten staan rechtstreeks in verhouding tot uw verkoop- of productievolumes. Als de activiteit toe- of afneemt, zullen uw variabele kosten die beweging in vergelijkbare proporties volgen. Dit zijn enkele voorbeelden:

  • De grondstoffen die u gebruikt voor uw productie
  • Uw reiskosten
  • De loonkosten van uw operationele medewerkers (waarvan het aantal afhangt van uw activiteiten)
  • enz.

Als u een goed onderscheid kunt maken tussen uw vaste en uw variabele kosten, kunt u de impact van een stijging of een daling van de activiteit berekenen op de kosten die u zult hebben.

Direct of indirect?

Als kosten direct gerelateerd zijn aan uw productie of uw verkopen, zijn het directe kosten. Als kosten betrekking hebben op meerdere segmenten van uw onderneming, zijn ze indirect. Indirecte kosten kunnen naargelang het geval vast of variabel zijn. Directe kosten zullen daarentegen meestal variabel zijn, aangezien ze direct gekoppeld zijn aan uw activiteit.

De kleine onderstaande tabel illustreert met enkele voorbeelden of uw kosten direct of indirect en vast of variabel zijn.

Type kosten Direct/indirect Vast/variabel
Loon van de werknemers in uw atelier Direct Variabel
Telefoonabonnement Onrechtstreeks Vast
Aankoop van grondstoffen Direct Variabel
Transportkosten voor uw goederen Direct Variabel
Telefoonverbruik Onrechtstreeks Variabel
Loon van de beheerders Onrechtstreeks Vast

Soms is het onderscheid subtiel…

Wees voorzichtig met deze categorieën, want boekhouding is geen exacte wetenschap. Uw telefoon bijvoorbeeld: sommige abonnementsformules omvatten een vast deel per maand en een variabel deel voor wat u boven het forfait verbruikt. In dat geval spreken we over ‘gemengde kosten’. Hetzelfde geldt voor de elektriciteit, aangezien er voor het verbruik verschillende tarieven kunnen gelden naargelang het moment van de dag. Vergeet ook niet dat het ‘vaste’ karakter van uw kosten maar voor een bepaalde periode geldt. De lonen van uw beheerders worden bijvoorbeeld als vaste kosten beschouwd, omdat ze niet direct afhangen van uw verkopen, maar u weet natuurlijk wel dat die kunnen evolueren in de tijd. Het is dus goed dat u met uw types lasten kunt spelen, zij het met een zekere flexibiliteit!