Uw RSZ-bijdragen spreiden: de wortel en de stok…

étaler-cotisations-ONSS

Als u met liquiditeitsproblemen kampt, moet u prioriteit geven aan uw schulden aan de overheid. En daar horen ook uw RSZ-bijdragen bij. Aarzel echter niet om betalingsfaciliteiten te vragen!

Ieder kwartaal voert u weer dezelfde strijd! Als u personeel hebt, moet u uw socialezekerheidsbijdragen aan de RSZ betalen. En daar bent u maar beter stipt in! Zo hebt u voor het eerste kwartaal van het jaar tot en met 30 april om uw schuld te betalen. Of zelfs tot en met 31 mei, als u de RSZ om een gunst vraagt, die men overigens doorgaans wel zal toestaan. Maar na die termijn riskeert u sancties…

Wat moet u doen om die te vermijden als u weet dat u niet tijdig kunt betalen? Geen paniek, de RSZ reikt u de hand, neem die dan ook aan.

Vraag een minnelijk plan aan

Over het algemeen zal de RSZ ermee instemmen u betalingsfaciliteiten toe te kennen. Beter nog: zelfs als u er zelf niet om vraagt, zal de dienst proactief werken en contact met u opnemen om:

  • u te informeren over de gevolgen van een laattijdige betaling;
  • u tegelijk voor te stellen betalingsfaciliteiten aan te vragen.

Het zou dus niet verstandig zijn daar niet op in te gaan om uw kaspositie wat ademruimte te geven. Ga naar de site van de RSZ en vul het Formulier aanvraag minnelijk betalingsplan in. Binnen tien werkdagen krijgt u antwoord.

Neem gerust ook contact op met de dienst invordering om direct met hen betalingstermijnen af te spreken.

Maak geen misbruik van de toegekende faciliteiten

Uw aanzuiveringsplan kan niet langer lopen dan 12 maanden, al kan de RSZ het bedrag in sommige gevallen ook over 24 maanden spreiden. Aan u om te bewijzen dat die extra termijn de enige mogelijkheid is om uw schuld aan te zuiveren op een manier die het voor uw bedrijf leefbaar houdt.

Maar let op! Hoe meer u spreidt, hoe meer u uiteindelijk betaalt, want de boetes worden niet kwijtgescholden:

  • uw schuld wordt met 10% verhoogd, omdat u de betalingstermijn hebt overschreden;
  • verwijlinteresten tegen een jaarlijkse rentevoet van 7%.

Wees dus redelijk en houd in gedachten dat u uw schulden zo snel mogelijk moet betalen… Weet ten slotte ook dat u onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van betaling van deze verhogingen kunt aanvragen.

Vermijd beslaglegging…

De RSZ staat dus meer open voor betalingsproblemen, maar dan moet u ze wel aanpakken.
Als u de kop in het zand steekt of u zich niet aan de afspraken houdt, dan dreigt dat u duur te staan te komen.

Sinds februari 2017 heeft de RSZ de ‘invordering bij wijze van dwangbevel’ van onbetwiste schulden immers veralgemeend. Dat systeem houdt in dat een gerechtsdeurwaarder u komt melden dat u 24 uur de tijd hebt om uw schulden aan te zuiveren. Als u vervolgens niet betaalt, dan kan de RSZ overgaan tot beslaglegging zonder dat daarvoor een rechtbank tussenbeide moet komen. U hebt dan 15 dagen de tijd om daar bezwaar tegen aan te tekenen bij de rechtbank. Alle procedurekosten zullen echter ten laste vallen van u.

Conclusie: vraag bij problemen om gespreide betalingen en hou u stipt aan de afspraken. U bespaart zichzelf er heel wat ongemakken mee.