Ondernemers in moeilijkheden, denk aan het COm!

entreprise-difficulte-financement-CEd

Wat doen de adviseurs van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden? Zelfstandigen en ondernemingen die een moeilijke periode doormaken, van liquiditeitsproblemen tot sociale conflicten of persoonlijke problemen, bijstaan en ondersteunen.

Het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm) is een dienst van BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry – de voormalige Kamer van Koophandel en Industrie van Brussel). Het centrum heeft als opdracht Brusselse zelfstandigen en bedrijfsleiders bij te staan om de obstakels te overwinnen die ze op hun professionele parcours kunnen tegenkomen. En zoals u weet ligt het pad van een ondernemer bezaaid met hinderlagen:

  • Wilt u een stand van zaken opmaken van uw beroepssituatie?
  • Hebt u betalingsproblemen?
  • Betaalt een belangrijke klant zijn facturen niet meer?
  • Wilt u uw commerciële strategie herzien?

Kortom: zit u in een moeilijke periode en raakt u er maar moeilijk op uw eentje uit? Dat is exact waarvoor het COm werd opgericht. “Ik werk 20 jaar als accountant gespecialiseerd in het beheer van en strategieën voor kleine ondernemingen, en ik heb in het bijzonder 12 jaar ervaring met het beheer van noodlijdende bedrijven”, zegt Olivier Kahn, die de activiteiten van het COm coördineert. “We bieden de zelfstandigen en ondernemingen in het Brussels Gewest volledig gratis informatiediensten en advies aan. Bij ons vinden ze steun in een groot aantal domeinen, van liquiditeitsproblemen tot conflicten met een klant of onmin tussen vennoten… Zelfstandigen (natuurlijk persoon) of vennootschappen (rechtspersoon), ongeacht de grootte of de activiteitensector, iedereen is welkom! Overigens hoeft u niet eens lid te zijn van BECI om gebruik te kunnen maken van onze diensten.”

Een efficiënt partnernetwerk tot uw beschikking!

“We zijn een multidisciplinair team met een kleine tien personen en we behandelen grosso modo 2000 aanvragen per jaar, van een eenvoudig telefoontje tot een diepgaand persoonlijk gesprek”, legt Olivier Kahn uit. “We zijn uiteraard niet alleen. Ervaren adviseurs, meestal zelf oud-bedrijfsleiders, analyseren de situatie van de ondernemingen die ons inschakelen en stellen een eerste diagnose. Vervolgens zullen zij hen, op basis van hun behoeften, snel doorverwijzen naar ons partnernetwerk. Deze partners hebben een samenwerkingshandvest met ons ondertekend: het gaat hierbij om boekhoudkantoren, gespecialiseerde advocaten, experts in strategie of marketing, bemiddelaars of sociale adviseurs. Er is altijd wel een specialist die de noodlijdende ondernemer op een efficiënte manier kan ondersteunen. En het COm garandeert uiteraard absolute vertrouwelijkheid.”

Betalingsmoeilijkheden als grootste probleem

Het zal niet verbazen dat betalingsproblemen en een gespannen kaspositie tot de meest behandelde problemen behoren. Het COm biedt verschillende types begeleiding of juridisch advies op maat aan. Het doel: de ondernemer in de mate van het mogelijke weer op het juiste spoor helpen. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een microkrediet, in samenwerking met de alternatieve kredietcoöperatie Credal, of door ondersteuning bij een klassiekere financieringsvorm. Maar als een faillissement onvermijdelijk is, zal het COm de ondernemer zo goed mogelijk begeleiden bij de geleidelijke stopzetting van zijn activiteit. “Jammer genoeg roepen ondernemers ons al te vaak behoorlijk laat te hulp… soms zelfs te laat”, betreurt Olivier Kahn. “En dan gaat het meer om een reddingsplan dan om preventie. We beschikken echter ook over een dienst boekhouding die beginnende en jonge ondernemers bijstaat bij de oprichting van een activiteit, bijvoorbeeld om een ondernemingsplan op te stellen.” Het COm kan de ondernemingen zelfs bijstaan in de volgende domeinen:

  • Voorbereiding van een hulp- of financieringsdossier voor het Brussels Gewest;
  • Realisatie en implementatie van een aanzuiveringsplan;
  • Financiële diagnose met het oog op kostenbesparingen;
  • Commercieel beheer;

Het COm geeft geen opleidingen, maar kan een antwoord geven op de behoeften van ondernemingen op dat vlak via de opleidingsdienst van BECI of zijn partnernetwerk…

Wacht niet tot het te laat is!

De dienst ‘teleadvies voor ondernemers’ is iedere dag de klok rond bereikbaar op het nummer 0800 99 978 (psychologische bijstand). Een afspraak maken, kan via het nummer 02 643 78 48. Bezoek de site https://ced-com.be/ voor meer informatie.