Kunt u uw lening niet meer afbetalen? Geen nood, daar zijn oplossingen voor!

solutions-payer-crédit

Zelfs als u onvoldoende liquiditeiten hebt, moet u uw leningen bij de bank iedere maand blijven afbetalen… Om het hoofd boven water te houden, bestaan er enkele reddingsboeien die u kunt gebruiken.

Als uw banklening als een molensteen rond uw nek hangt, wacht dan niet tot ze u de diepte in sleurt. Hoe langer u wacht om in te grijpen, hoe slechter. Zorg dat uw bankier zijn vertrouwen in u niet verliest: neem contact op en leg uit dat uw problemen maar tijdelijk zijn. Misschien kan hij u wel oplossingen aanbieden…

Tracht een kredietlijn te krijgen

“De eerste piste die u moet bekijken, is een kredietlijn, waardoor u onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde beperkingen in het rood kunt gaan op uw zichtrekening”, zegt Isabelle Montaigne, die financiën doceert aan de Ecole Supérieure des Affaires in Namen. “Na analyse van uw situatie wordt deze kredietlijn, ook wel een kaskrediet genoemd, toegekend met een plafond dat de bank bepaalt.” Maar let wel, als u in het rood gaat op uw rekening, kost dat geld. Ze zijn wel 100% aftrekbaar, maar uw bank zal op het opgenomen kredietbedrag maandelijkse interesten aanrekenen die over het algemeen behoorlijk hoog zijn (zo’n 10% per jaar, soms zelfs meer). Als u de toegekende limiet overschrijdt en niet binnen de opgelegde termijn weer boven de toegestane grens uitkomt, kan uw bankier bovendien beslissen deze faciliteit weer in te trekken en u niet langer krediet toe te staan. U riskeert in dat geval dat het kredietcomité beslist dat u het krediet integraal moet terugbetalen.

Denk aan een straight loan

De alom bekende ‘straight loan’, of ‘voorschot op vaste termijn’, is een interessantere kredietvorm dan het kaskrediet. Bij elke opname geeft u aan over welk bedrag u wilt beschikken op uw zichtrekening, evenals de looptijd van het voorschot, op basis van uw behoeften en uw verwachte ontvangsten. Naargelang de marge die uw bank neemt, zal zo’n krediet u ongeveer 1,50% tot 2,50% aan interesten kosten. Het totaal van de interesten wordt berekend bij het begin van de trekking en is in één keer verschuldigd op de vervaldag. Maar hoewel de beperkte kostprijs een troef is, heeft een ‘straight loan’ toch ook enkele nadelen in vergelijking met een kredietlijn van onbepaalde duur: het voorschot wordt toegekend voor een duur van minimum 7 dagen en maximum 12 maanden (hernieuwbaar). Bovendien kan de bank het krediet op elk ogenblik en zonder reden opzeggen.

Heronderhandel uw lopende kredieten

“Als uw krediet u al enige tijd geleden werd toegekend, zijn de algemene voorwaarden van uw inschrijving misschien veranderd en staat de marktrente ondertussen misschien gunstiger dan destijds”, zegt Isabelle Montaigne. “U kunt met uw bank opnieuw gaan onderhandelen over uw rentevoet tegen de huidige voorwaarden. Een andere optie is dat u uw betalingen anders spreidt in de tijd. Op basis van uw economische situatie zou het bijvoorbeeld kunnen dat u een krediet liever op negen maanden afbetaalt dan op twaalf, zodat u zich niet vastrijdt in de maanden waarin uw omzet lager ligt. Hou rekening met de periodes waarin u grotere uitgaven voor de boeg hebt: bijvoorbeeld wanneer het vakantiegeld of de eindejaarspremie van uw personeel moet worden betaald. Maar kijk ook naar de cycli in uw activiteit: een consultant zal bijvoorbeeld minder werken tijdens de zomermaanden.”

Vraag een seizoenskrediet

Als uw activiteit seizoensgebonden is, zult u in bepaalde periodes van het jaar meer of minder ontvangsten hebben. “Verkoopt u sparren? Dan zal uw omzet voornamelijk aan het einde van het jaar worden gerealiseerd. Ook wie in de toeristische sector werkt, is sterk afhankelijk van de seizoenen”, illustreert Isabelle Montaigne. Om een antwoord te bieden op dergelijke specifieke situaties, kan uw bank u een seizoenskrediet voorstellen om de stabiliteit van uw budget te verzekeren. U betaalt enkel de interesten van het daadwerkelijk opgenomen bedrag en u betaalt het krediet driemaandelijks terug in plaats van maandelijks. Ten slotte kunt u het geleende bedrag geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen als uw inkomsten dat mogelijk maken.

Hou de betalingen van uw klanten in het oog!

Uw omzet is misschien voortreffelijk, maar toch kunt u met liquiditeitsproblemen kampen. Hoezo? Uw klanten wachten steeds langer met betalen. Neem uw facturering dus altijd ernstig. Controleer vooraf of uw klanten solvabel zijn, verstuur uw facturen zo snel mogelijk en wees ook zo precies mogelijk. Volg vervolgens uw betalingen goed op en aarzel niet om een herinnering te sturen en onmiddellijk te reageren als de vervaldag is overschreden. Vraag ten slotte voorschotten of gedeeltelijke betalingen, vooral als u materialen en toebehoren moet aankopen. Let er omgekeerd op dat u uw eigen leveranciers niet te snel betaalt. Als u 30 dagen krediet hebt, benut deze periode dan integraal om uw kaspositie niet onnodig te belasten.