Verbeter uw liquiditeit dankzij korting op een contante betaling

Aan bestellingen geen gebrek, maar u kampt met liquiditeitstekorten. Waarom maakt u geen gebruik van korting op een contante betaling? Dit is een eenvoudig toe te passen oplossing. Voordat u dit aan uw klanten voorstelt, is het belangrijk dat u eerst goede berekeningen maakt.

Terugbetaling, reductie, zakelijke korting, deze commerciële kortingen hebben ook een financiële tegenhanger: de korting voor een contante betaling. Dankzij deze zogenaamde betalingskorting, kunt u aan uw klant een korting voorstellen indien hij de factuur onmiddellijk betaalt, zonder de betalingstermijn af te wachten. Een optie die niet alleen de klant, maar ook u als leverancier tevreden stelt.

Liquiditeit zonder vertraging

Het voordeel voor uw klant is duidelijk: hij betaalt minder! Daarnaast haalt u hier voordeel uit, want u kunt het bedrag van de factuur direct innen. Hierdoor is het gedaan met liquiditeitsverschillen en -tekorten. Een echte win-winsituatie. Maar let op, want de korting voor contante betaling is geen gewone korting: het is een financiële verrichting waarvoor duidelijke regels bestaan. Om deze betalingskorting voor beide partijen interessant te maken, is er dan ook wat bijzondere administratieve aandacht nodig.

Een administratieve handeling

De korting voor contante betaling is eigenlijk een financiële korting en daarom moet de korting geadministreerd worden. Deze korting wordt toegepast na de berekening van het totaal van de factuur, exclusief btw. De btw wordt uiteraard berekend op het financiële netto. Dit wil zeggen, op het commerciële netto zonder de korting voor contante betaling. U moet al deze elementen specificeren op uw factuur. Op deze wijze kunt u het juiste kortingspercentage bepalen en om te vermijden dat de korting voor contante betaling doorweegt op uw rentabiliteit.
Concreet ziet dit er zo uit:

Een rekenvoorbeeld

Laten we het voorbeeld nemen van een klant die voor €1000, exclusief btw (21%), goederen bij u bestelt. U geeft hem een korting op bij een contante betaling van 1% indien hij binnen 10 dagen betaalt.

  1. U berekent in dit geval eerst het belastbare bedrag: €1000 – (€1000 x 1%)= €990.
  2. Vervolgens past u de door de klant te betalen btw toe: €990 x 1,21 = €1197,90 te betalen door de klant.
  3. Denk er ook aan om uw factuur goed op te stellen: deze moet zowel de voorwaarden voor de aan de klant aangeboden korting voor contante betaling bevatten, als het bedrag zonder de korting voor contante betaling (€1000 x 1,21 = €1210).
    Het laatste bedrag is het bedrag dat wordt gefactureerd indien de klant niet binnen de vastgelegde termijn betaalt.

Uw administrateur is dit soort verrichtingen gewend. Vraag hem dus om advies hem over de manier waarop u uw facturen dient op te stellen.