Verbeter uw liquiditeit dankzij de korting voor contante betaling

Aan bestellingen geen gebrek, maar u kampt met liquiditeitstekorten. Waarom maakt u geen gebruik van de korting voor contante betaling? Een eenvoudige oplossing die u kunt toepassen. Maar alvorens dit aan uw klanten voor te stellen, moet u eerst goed uw berekeningen maken…

Terugbetaling, reductie, handelskorting, … Deze commerciële kortingen hebben ook een financiële tegenhanger: de korting voor contante betaling. Dankzij deze verrichting kunt u aan uw klant een korting voorstellen indien hij de factuur onmiddellijk betaalt, zonder de betalingstermijn af te wachten. Een optie die niet alleen de klant, maar ook u als leverancier gelukkig maakt.

Liquiditeit zonder vertraging

Het voordeel voor uw klant is evident: hij betaalt minder! Maar hij is niet de enige die hier voordeel uithaalt, want u kunt het bedrag van de factuur contant innen. Gedaan met liquiditeitsverschillen en -tekorten. Een echte win-winsituatie. Maar opgelet, want de korting voor contante betaling is geen gewone korting: het is een financiële verrichting waarvoor duidelijke regels bestaan. Om deze korting voor beide partijen interessant te maken, is er dan ook een rekenmachine en wat bijzondere administratieve aandacht nodig.

Een boekhoudkundige verrichting

De korting voor contante betaling is eigenlijk een financiële korting en daarom moet de korting in uw boekhouding verschijnen. U moet ook weten dat de korting voor contante betaling wordt toegepast na de berekening van het totaal van de factuur, exclusief btw, vlak voor de berekening van de btw. Deze laatste wordt eigenlijk berekend op het financiële netto, dit wil zeggen op het commerciële netto zonder de korting voor contante betaling. U moet al deze elementen opnemen in de regels van uw factuur. Houd hier rekening mee, zodat u het juiste percentage kunt bepalen om aan uw klant aan te bieden en om te vermijden dat de korting voor contante betaling doorweegt op uw rendabiliteit.
En hoe zit het dan concreet?

Haal uw rekenmachine boven

Laten we het voorbeeld nemen van een klant die voor €1000, exclusief btw (21%), goederen bij u bestelt. U stelt hem een korting op de contante betaling van 1% voor indien hij binnen 10 dagen betaalt.

  1. U berekent in dat geval eerst het belastbare bedrag: €1000 – (€1000 x 1%)= €990.
  2. Vervolgens past u de door de klant te betalen btw toe: €990 x 1,21 = €1197,90 te betalen door de klant.
  3. Denk er ook aan om uw factuur goed op te stellen: deze moet zowel de voorwaarden voor de aan de klant aangeboden korting voor contante betaling bevatten als het bedrag zonder de korting voor contante betaling (€1000 x 1,21 = €1210).
    Dat laatste bedrag is eigenlijk het bedrag dat wordt aangerekend indien de klant niet binnen de vastgelegde termijn betaalt.

Uw boekhouder is dit soort verrichtingen gewend, aarzel dus niet om advies te vragen aan hem over de manier waarop u uw facturen dient op te stellen.