Dreigt u te bezwijken onder het gewicht van uw fiscale schulden? Vraag om gespreide betalingen!

poids-dettes-fiscales-tresorerie

U bent zelfstandig onder eigen naam of hebt een vennootschap. U ontvangt uw aanslagbiljet en u valt achterover. Zo’n bedrag had u niet verwacht en u kunt gewoon niet tijdig betalen. Wat kunt u doen?

In principe staat de fiscale administratie geen uitstel van betaling toe. U kunt echter een uitzondering vragen om de betaling van uw schulden aan de staat te spreiden in de tijd. Wacht in ieder geval niet om contact op te nemen met de fiscus. En wees gewaarschuwd: u zult goede argumenten op tafel moeten kunnen leggen!

Uw ontvanger heeft het laatste woord!

U kunt dus proberen een verzoekschrift in te dienen bij de fiscale administratie om de betaling van uw schulden te spreiden. De ontvanger, van wie het adres op uw belastingaanslag staat, is de enige die kan beslissen over uw aanvraag en die u al dan niet betalingsfaciliteiten kan toestaan.

 

Uw aanvraag wordt individueel bekeken

Iedere situatie wordt afzonderlijk onderzocht. Er zijn geen bijzondere voorwaarden, maar de ontvanger zal over het algemeen twee types situaties in aanmerking nemen:
– een groot verlies van inkomsten of omzet (meer dan 30% tegenover het voorgaande jaar);
– problemen die te maken hebben met ‘tegenslagen in het leven’, zoals een ontslag, een scheiding, een ongeluk met invaliditeit tot gevolg, een langdurige ziekte of het overlijden van de partner.

In elk geval: breng zoveel mogelijk argumenten aan! Leg bijvoorbeeld uit dat uw problemen maar tijdelijk zijn, want uw reële betalingscapaciteit (omzet, vermogen, levensnoodzakelijke uitgaven) zullen met de loep worden bekeken. Voeg bij uw aanvraag alle documenten die uw ontvangsten en uitgaven kunnen staven: uw jaarrekeningen, loonattesten of bewijzen van toelagen bij een daling van de inkomsten, een scheidingsakte, doktersattesten enz. En als u betalingsuitstel krijgt, denk er dan aan dat dit een gunstmaatregel is en dat u het plan nauwgezet moet nakomen.

Doe een concreet voorstel

Stel in uw aanvraag zelf een aanzuiveringsplan voor aan de ontvanger. Probeer redelijk te zijn. Stel geen plan voor waarin de fiscus vijf jaar op zijn geld moet wachten. Voorzie altijd een eerste storting die hoog genoeg is en vraag de rest over 12 maanden te spreiden, zodat uw schuld is aangezuiverd tegen het moment waarop het aanslagbiljet voor het volgende jaar in de bus valt. Hoe redelijker u zich toont, hoe groter de kans dat uw voorstel wordt aanvaard. Als u onroerende goederen hebt, zal de ontvanger ook een hypotheek kunnen nemen als hij die maatregel nodig acht om de invordering van uw belastingen te verzekeren.

 

Wanneer moet u uw aanvraag indienen?

U kunt uw officiële aanvraag indienen zodra u uw aanslagbiljet ontvangt. Om de fiscale administratie niet onnodig te irriteren, wacht u beter niet te lang! Dien uw aanvraag zo snel mogelijk in, en in ieder geval vóór de vervaldag van de belasting. U vindt deze datum op het aanslagbiljet of op de aanmaning, als u al in dat stadium zit.

 

De verwijlinteresten blijven lopen

Vanaf de uiterste betalingsdatum voor uw belastingen kan de fiscale administratie verwijlinteresten aanrekenen, zelfs als u uitstel van betaling krijgt. Het tarief van die verwijlintresten bedraagt 7% per jaar. Naargelang de moeilijkheden waar u mee kampt, kan de ontvanger u in bepaalde gevallen vrijstellen van deze interesten. Waag uw kans en stel de vraag. Als de vrijstelling van de verwijlinteresten wordt geweigerd, moet de ontvanger zijn beslissing motiveren. U kunt deze beslissing eventueel aanvechten bij de rechtbank van eerste aanleg.

 

Verzoek afgewezen? Dan hebt u nog één optie…

Als uw ontvanger u geen betalingsfaciliteiten wil toestaan, is er helaas geen enkele rechtbank die deze beslissing teniet kan doen. Als u echter niet akkoord gaat, kunt u zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst richten. Die dienst kan eventuele problemen met de ontvanger oplossen. Maar opgelet: deze procedure is geen beroepsprocedure. Een positief advies van de Fiscale Bemiddelingsdienst garandeert dus nog niet dat uw ontvanger akkoord zal gaan.

Fiscale Bemiddelingsdienst
Koning Albert II-laan 33 bus 46
1030 Schaarbeek
Tel.: 02 576 23 60
Fax: 02 579 80 57
e-mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

 

Wat als uw schuldenlast buitensporig is?

Als uw fiscale schuldenlast te hoog is, kunt u in uitzonderlijke gevallen een onbepaald uitstel van betaling van uw belastingen vragen. Achter die ruwe term schuilt de mogelijkheid om, als u uw situatie op korte termijn niet in regel kunt brengen, te vragen:
– ofwel uw schuld op langere termijn te spreiden;
– ofwel een vrijstelling van verwijlinteresten te krijgen;
– ofwel beide opties samen toe te kennen.

Deze vraag heeft alleen betrekking op de personenbelasting. Om dat toegekend te krijgen, moet u ‘pech hebben en te goeder trouw zijn’, d.w.z. op een blijvende manier niet in staat zijn uw belastingen te betalen zonder dat u bewust op uw insolventie hebt aangestuurd en zonder dat u in de vijf jaar voor uw aanvraag al een onbepaald uitstel hebt verkregen. Wat de vennootschapsbelasting betreft, kan uw vennootschap geen beroep doen op een onbepaald uitstel. Om er weer bovenop te raken, vindt u misschien een oplossing in de voorwaarden van een gerechtelijke reorganisatie.