Incasseer uw niet-betwiste vorderingen sneller

client-conteste-facture-cash-tresorerie

Als uw facturen onbetaald blijven, lijdt uw kaspositie eronder. En als uw klant niet op uw herinneringen reageert, kan de situatie kritiek worden. Sinds juli 2016 kan een nieuwe invorderingsprocedure voor handelsschulden uw leven eenvoudiger maken…

De nieuwe invorderingsprocedure voor handelsschulden, die voortvloeit uit een wet van eind 2015 (de zogeheten Potpourri II-wet), kan sinds de zomer van 2016 ook echt worden gebruikt. Het doel van deze nieuwe regels? De strijd tegen de betalingsachterstanden opvoeren. Onbetaalde facturen blijven immers zwaar wegen op de kaspositie van de ondernemingen. Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wordt meer dan 30% van de facturen tussen ondernemingen nog altijd te laat betaald.

Voordelig, als ze doorgaat tot het einde!

Concreet zou de procedure u de mogelijkheid moeten bieden uw handelsvorderingen sneller, goedkoper en transparanter te innen… maar alleen als uw klant de vordering niet betwist! In dat geval moet u immers de klassieke invorderingsprocedure volgen. Nog een andere nuance: dit mechanisme heeft voorlopig nog geen betrekking op vorderingen tegen de overheid…

Sneller…

Het gaat om een eenvoudige administratieve procedure. U hoeft dus niet meer via een rechtbank te gaan om uw niet-betwiste B2B-vorderingen te innen. Niet op een vonnis van een rechtbank moeten wachten, kan dus heel wat tijdwinst opleveren. U kunt het verschuldigde bedrag al na één maand en acht dagen opeisen.

… en goedkoper!

Voor u, en ook voor uw debiteur. U vermijdt een aantal uitgaven, zoals de kosten om akten te registreren, de dagvaardingskosten, de rolrechten, gerechtskosten enz. Zo bespaart u voor een factuur van 2 000 euro bijna 30%: die kost u immers maar 210,44 euro meer, tegenover 292,90 euro met de gerechtelijke procedure. Voor uw klant zijn de eventuele schadevergoedingen geplafonneerd op 10% van het totaalbedrag. Iedereen heeft er dus baat bij…

5 stappen voor meer transparantie

  1. Het is uw advocaat die de procedure opstart na te hebben onderzocht of de vordering in aanmerking komt
  2. Een gerechtsdeurwaarder maakt vervolgens aan uw klant een aanmaning tot betaling over, samen met een reactieformulier. De deurwaarder evalueert, in zijn rol van bemiddelaar, ook de solvabiliteit van de debiteur. Zo kunt u onder meer de argumenten van uw klant te weten komen, uw kansen om uw geld te recupereren beter inschatten en inschatten of een gerechtelijke procedure aangewezen is.
  3. Uw klant beschikt over een maand om te betalen, betalingsfaciliteiten te vragen of de schuld te betwisten. In dat laatste geval loopt de procedure af en moet u zich tot een rechtbank wenden.
  4. Na één maand en acht dagen zal de deurwaarder, als uw debiteur niet reageert, een proces-verbaal van niet-betwisting opstellen.
  5. De deurwaarder registreert dat proces-verbaal ten slotte in een centraal elektronisch register. Daardoor wordt het proces-verbaal ‘uitvoerbaar’ verklaard, d.w.z. dat uw recht op de vordering juridisch wordt erkend en dat de deurwaarder de door de klant verschuldigde som gedwongen mag invorderen.