Een handelsconflict oplossen met behulp van bemiddeling?

Een geschil met een klant of een leverancier kan zelfs uw hele activiteit in gevaar brengen, zeker als het conflict blijft aanslepen en u naar de rechtbank moet. Al eens aan een bemiddelaar in handelszaken gedacht?

Bemiddeling is een verzoeningsprocedure die u spontaan kunt opstarten als u in een conflictsituatie terechtkomt. U doet dan een beroep op een derde partij, de bemiddelaar. Wat is zijn rol? De onderhandelingen met uw gesprekspartner bevorderen om te goeder trouw tot een minnelijk compromis te komen, zonder dat er een rechtbank tussenbeide moet komen.

De gerechtelijke molen maalt traag

Wist u dat de gemiddelde duur in België om een vonnis van een rechtbank te krijgen in een conflict van 200.000 euro 525 dagen bedraagt? En daar moet u dan ook nog eens de periode bijtellen vóór u hebt beslist een rechtszaak in te spannen. De gerechtelijke weg vergt geduld, maar dat geduld kan uw bedrijf zich misschien niet altijd veroorloven. En zelfs als u uw vonnis in handen hebt, is de lijdensweg nog niet ten einde. U hebt immers één kans op drie dat u niet zult krijgen waar u recht op hebt, omdat de partij die werd veroordeeld tot de betaling van het bedrag aan u, ondertussen onvermogend is geworden. Een bemiddeling in handelszaken is daarentegen meestal beperkt tot slechts enkele vergaderingen. Deze procedure bevordert de dialoog en stimuleert de partijen om samen een oplossing te zoeken, waardoor de strijdbijl dikwijls snel kan worden begraven.

 Een compromis in minder dan drie maanden?

Alles begint met een grondig gesprek over de verschillende elementen die tot de patstelling tussen u en uw klant of leverancier hebben geleid. Op basis daarvan kan de bemiddelaar een waaier aan oplossingen voorstellen om tot een akkoord te proberen komen. Zo’n compromis zal ook helpen om de commerciële relatie met uw partner te behouden of te herstellen. De voordelen zijn duidelijk:

  • De emotionele lont wordt uit het kruitvat van uw geschil gehaald! U concentreert zich op de feiten;
  • U vermijdt de kosten van een rechtszaak;
  • Uw geschil wordt binnen een heel korte termijn afgehandeld, want één zaak op vier is in minder dan drie maanden geregeld;
  • De vertrouwelijkheid van uw geschil blijft gewaarborgd;
  • U kunt zich blijven concentreren op uw zaken en uw vak.

70 tot 80% slaagkans

De slaagcijfers van bemiddeling liggen tussen 70 en 80%. Om de dialoog aan te knopen en het conflict zo constructief mogelijk en in een klimaat van samenwerking te beheren, zal de bemiddelaar in stappen werken:

  • Eerst informeert hij zich bij u over de oorzaken van het geschil;
  • Vervolgens verzamelt hij de nodige informatie om het dossier te kunnen evalueren (contract, factuur, ingebrekestelling enz.) ;
  • Hij kan u ook uitnodigen voor bemiddelingssessies;
  • Zodra hij over voldoende informatie beschikt, onderhandelt hij over een compromis;
  • Ten slotte stelt hij een akkoord voor.

Bindende gevolgen

Zodra men tot een aanvaardbaar akkoord is gekomen, zal de bemiddelaar uw gesprekspartner voorstellen een bemiddelingsprotocol te bekrachtigen. Dat ondertekent u allebei, waarna het akkoord dwingend wordt voor uw klant of leverancier. Concreet? Hij zal dat tot op de letter moeten naleven. Doet hij dat niet, dan kunt u een deurwaarder inschakelen. En in laatste instantie kunt u nog een rechtszaak aanspannen, maar u hebt dan tenminste toch eerst de zachte aanpak een kans gegeven. Enkel akkoorden die zijn afgesloten met een bemiddelaar die is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie kunnen uitvoerbaar worden verklaard, dat wil zeggen dat ze dezelfde dwingende kracht hebben als een vonnis van een rechtbank. De lijst van erkende bemiddelaars vindt u op de site van de Federale Bemiddelingscommissie.