Besteed aandacht aan uw algemene voorwaarden

cgv

Denkt u ook dat algemene verkoopvoorwaarden (AVV) saai, ingewikkeld, onbegrijpelijk, ja zelfs nutteloos zijn? Nu, wel integendeel, want ze vormen het voetstuk van uw handelsrelaties. Zorg er dus voor dat dit waardevolle document in orde is!

U speelt een gezelschapsspel. Uw eigengereide partner betwist uw laatste zet … Hoe kunt u dit ontluikende misverstand in de kiem smoren? U leest de spelregels op de rugzijde van de doos: dat zijn de instructies die meningsverschillen beslechten. Pas die werkwijze toe op uw beroepsactiviteit en u begrijpt meteen het belang van de algemene verkoopvoorwaarden (AVV): een geheel van wettelijke bepalingen die noodzakelijk zijn om de grenzen van uw zakenrelaties aan te geven, uw economische belangen te beveiligen, de rechten en plichten van de partijen te omschrijven, en een houvast te bieden om conflicten op te lossen. Redenen genoeg om uw eigen ‘spelregels’ zo nauwkeurig mogelijk op te stellen.

AVV: een absolute aanrader

Niets verplicht u om in het kader van uw professionele relaties een dergelijk document op te stellen. Maar als u geen ‘kader’ vastlegt met uw klanten is de contractuele verplichting onderworpen aan de regels van het burgerlijk wetboek. En dat wettelijk stelsel is wellicht minder aangepast en minder gunstig voor uw situatie. Het zou dan ook jammer zijn om geen gebruik te maken van algemene voorwaarden, want die zijn een nuttig instrument om het handelsverkeer met uw klant te beveiligen: hem ontmoedigen om te laat te betalen, de inning van onbetaalde facturen gemakkelijker te maken, en hem daarnaast ook zoveel mogelijk informatie te bezorgen. Algemene verkoopvoorwaarden bevatten onder meer:

 • de verkoopvoorwaarden (leveringsvoorwaarden, bedenktijd, enz.);
 • de tarieven en betaalwijze (voorschot, gespreide betaling, contante betaling, enz.);
 • de voorgestelde waarborgen;
 • de betalingstermijnen, de geldende boetes voor te late betaling bij onbetaalde facturen en de forfaitaire vergoeding voor incassokosten;

Hoe stelt u uw algemene voorwaarden op?

Dat is echt maatwerk! Zorg dat de AVV overeenstemmen met het specifieke karakter van uw onderneming, activiteit en sector. Wat is gebruikelijk? Meestal doet men een beroep op een juridisch professional om de voorwaarden vorm te geven. Daar hangt inderdaad een prijskaartje aan vast, maar in dat geval bent u zeker dat alles volgens de regels van de kunst gebeurt. Als u zelf aan de slag wilt gaan, doet u er goed aan enkele nuttige adviezen op te volgen:

 • Begin niet vanaf nul, maar gebruik een (betrouwbaar) model dat u aanpast aan uw eigen noden.
 • Het gaat inderdaad om juridische kwesties, maar niets belet u om te kiezen voor klare, duidelijke, begrijpelijke en zelfs commerciële taal.
 • Voeg naar eigen goeddunken facultatieve vermeldingen toe waarvan u denkt dat ze relevant zijn. Houd het wel redelijk en vermijd verboden of onrechtmatige bepalingen. Enkele voorbeelden:
  • Een clausule van eigendomsvoorbehoud om uzelf te beschermen tegen insolventie van uw klanten;
  • Garantie- of aansprakelijkheidslimieten voor het geval uw kopers schade lijden;
  • Een clausule die het bevoegde rechtsgebied vastlegt bij geschillen;
  • De bepaling van gevallen van overmacht die u ontheffen van uw verplichtingen;
  • Of ook de voorwaarden waaronder het contract ontbonden kan worden.
 • Een laatste tip: ook al weet u zelf heel goed hoe het moet, laat uw algemene voorwaarden altijd nalezen door een professional.

Duidelijke en aanvaarde AVV

Net als de vorm kiest u zelf de manier waarop u uw algemene verkooopvoorwaarden bekendmaakt. Maar bij onenigheid moet u wel kunnen bewijzen dat uw klant kennis heeft genomen van de AVV en dat hij die aanvaard heeft. Het is dan ook raadzaam om ze schriftelijk bij al uw documenten te voegen: bij bestekken, contracten, facturen en bestelbonnen, maar ook via andere communicatiemiddelen zoals uw website. Om aan te geven dat hij akkoord gaat, kan uw klant zijn handtekening plaatsen onder het document of een vakje expliciet afvinken.

Wees op uw hoede als u actief bent in de e-commerce, want daar gelden aparte regels. Zo bent u verplicht om uw (niet-professionele) klanten duidelijk te informeren: u moet hen bijvoorbeeld op de hoogte brengen van het feit dat ze recht op herroeping (retourneren of annuleren van een aankoop) hebben. Een dergelijke melding is verplicht! Hebt u twijfels? Dan raden we u aan om u te laten bijstaan door een professional.


Calculate how much you would receive for your invoice?

days
You will receive from the buyer of the invoice
The selling fees for Edebex (fix and variable) will be charged separately (starting from 1% of the invoice amount)

Bereken snel de verkoopprijs van uw factuur

days
U ontvangt van de koper
De verkoopkosten op Edebex (vaste en variabel) worden apart afgehouden (vanaf 1% van het factuurbedrag).