Wat kunt u doen aan laattijdige betalingen in België?

Laat betalen

In België laten nog altijd heel wat bedrijven hun facturen liggen. Zo wordt 30% van alle facturen pas betaald na de vervaldatum. Betalingsachterstanden die uiteindelijk zwaar wegen op uw cashmanagement.

U levert producten of diensten aan uw klant en stelt zorgvuldig uw factuur op. U hebt uw deel van het contract ingelost. Maar dan komt de vraag: wanneer zult u betaald worden? Ondanks de vastgelegde vervaldag vliegen de weken voorbij, wordt de achterstand langer en ziet u, ondanks uw aanmaningen, nog altijd uw geld niet. Ondertussen hebt u echter liquiditeiten nodig om uw activiteit voort te zetten, uw eigen leveranciers te betalen of investeringen te doen. Zelfs al komt het geld uiteindelijk op uw rekening, ondertussen is er veel tijd verloren… Een echte plaag waar de meeste kmo’s mee kampen, en die voor onvermijdelijke spanningen zorgt in uw cashflow.

Te laat? 30% van alle facturen

Uit de gegevens van het informatiebureau Graydon blijkt dat bijna drie op de tien facturen te laat betaald worden. Erger nog: 10% van alle uitstaande schuldvorderingen wordt nooit vereffend.

De situatie is nog slechter in sommige sectoren, waar stiptheid absoluut te wensen overlaat. Zo wordt in de restaurant- en de cafésector meer dan een kwart van de facturen pas later dan 90 dagen na de vervaldatum betaald. Kmo’s lopen hierbij uiteraard het grootste risico, maar eigenlijk lijdt de hele nationale economie hieronder. Graydon schat de kosten voor Belgische ondernemingen die achterstallige betalingen oplopen op 10 miljard euro per jaar, evenveel als 20.000 banen. Volgens een studie van Cribis Dun & Bradstreet over betalingsgedrag op wereldschaal wordt slechts 40,6 % van alle nationale facturen betaald binnen de 30 reglementaire dagen.

Wat zegt de wet precies?

De regelgeving is zeer duidelijk: de wettelijke betalingstermijn tussen bedrijven bedraagt 30 kalenderdagen. Dit is het resultaat van een wetgeving die in 2013 van kracht werd en voortvloeit uit een Europese richtlijn met als doel de strijd tegen achterstallige betalingen op te voeren.

Diezelfde wet bevat ook afwijkingen, en met reden. Zo kunnen de partijen een langere vervaldatum overeenkomen van maximaal 60 kalenderdagen. In de praktijk speelt die onderhandelingsruimte vaak in het voordeel van de grootste spelers en in het nadeel van de gewone kmo’s. Een andere afwijking van de standaard betalingstermijn kan voorzien worden in het geval van complexe contracten, die een langere verificatietijd of aanvaardingstermijn vereisen voor de factuur.

Neem de zaken in handen…

In deze context is struisvogelpolitiek allerminst aangewezen. Integendeel: er zijn heel wat maatregelen die u zelf kunt treffen, zowel als het gaat om uw betalingstermijnen als om uw aanmaningsbeleid bij achterstallige betalingen:

  • Vermeld in de eerste plaats duidelijk uw voorwaarden op al uw documenten: contracten, facturen, algemene verkoopsvoorwaarden, bestelbons enz.
  • Kaart vervolgens de kwestie van de betalingstermijnen aan bij al uw commerciële onderhandelingen. Of het nu om een nieuwe klant gaat of om vertrouwde partners: het is nooit te laat om aan tafel te gaan zitten om te proberen uw cashflow te verbeteren.
  • En van de kant van uw leveranciers? Idem dito, maar in omgekeerde richting: probeer de termijnen te verlengen.
  • En last but not least: volg uw facturen goed op als u ze eenmaal verstuurd hebt!

Uiteraard zult u niet altijd uw eigen voorwaarden kunnen opleggen… maar denk eraan dat u nog over andere instrumenten beschikt om te goochelen met uw liquiditeitsbehoeften.