Een klantenbestand ten dienste van uw commerciële strategie

Met een schat aan informatie over uw klanten kunt u uw commerciële strategie verfijnen en uw marketingcampagnes optimaliseren. Maar hoe doet u dat? Met een goed opgebouwde database die helemaal is aangepast aan uw behoeften!

In een steeds veranderende en concurrerende context hangt de ontwikkeling van uw bedrijf meer dan ooit af van doorgedreven kennis van uw klanten. Uw klanten van vandaag, maar ook die van morgen! Een eigen database voor relevante informatie over uw doelgroep en uw markt geeft u een heleboel voordelen:

  • U kunt aan de klantenbinding werken door te anticiperen op de behoeften van uw klanten en door hen sneller en gerichter informatie te bezorgen;
  • U kunt een proactiever commercieel beleid ontwikkelen, gebaseerd op een betere kennis van uw markt;
  • U kunt een echte commerciële strategie opstellen om uw tijd en uw geld efficiënter te investeren.

Overtuigd om hier wat verder over na te denken? Structureer uw aanpak en werk stap vóór stap.

 Bepaal heel duidelijk uw doelstellingen

Uw doelstellingen kunnen heel uitgebreid en uiteenlopend zijn:

  • Uw commerciële beheer aanvullen met informatie op naam;
  • De rendabiliteit per klant optrekken;
  • Uw klantentrouw versterken;
  • Uw commerciële acties aansturen;
  • Efficiëntere afspraken maken of de behandeling van uw offerteaanvragen optimaliseren;
  • Het aantal bezoeken aan uw verkooppunten opvolgen …

Op basis van die doelstellingen kiest u vervolgens zorgvuldig de gegevens uit die u wilt verzamelen. Welke dat precies zijn, zal afhangen van uw activiteit en wie uw klanten zijn. Als uw onderneming zich tot ondernemers richt, moet u aandacht hebben voor hun maatschappelijke doel, hun activiteitensector, hun rechtsvorm, hun omzet, het aantal medewerkers, hun belangrijkste financiële indicatoren en misschien zelfs de samenstelling van hun directie … Als u veeleer voor particulieren werkt, dan zult u eerder aandacht hebben voor hun volledige gegevens, hun beroep, hun gewoontes en hun aankoopgedrag.

Bepaal hoe en waar u uw informatie kunt krijgen

Zodra de gegevens zijn geselecteerd, moet u ze nog inzamelen. Ook hier zijn de mogelijkheden legio: analyse van uw bestellingen, marketingstudies, telefonische enquêtes, online formulieren enz. Deze gegevens verzamelt u bij uw bestaande klanten, maar ook bij potentiële klanten, die u bijvoorbeeld hebt ontmoet op een afspraak of een beurs. Externe bronnen (gespecialiseerde uitgevers, grote ondernemingen die hun klantenbestanden verkopen enz.) zijn vaak duur, maar kunnen heel efficiënt zijn en u kostbare tijd besparen. Vergeet ook niet dat elke database regelmatig moet worden bijgewerkt, anders riskeert ze al snel onbruikbaar te worden. Ten slotte nog iets over ‘scoring’, een techniek om klanten of potentiële klanten te beoordelen door hen een score toe te kennen. Die score wordt berekend op basis van verschillende criteria die u kunt definiëren: de responsgraad op uw contacten, het aantal bestellingen en het gemiddelde bedrag daarvan, eventuele betalingsachterstand … Op basis van die score kunt u uw marketing- en commerciële aanpak naar keuze differentiëren.

 Kies een opslagoplossing

Logischerwijs zijn de meeste klantenbestanden tegenwoordig gedigitaliseerd. Naargelang de grootte van uw klantenbasis en uw doelstellingen kunnen zij worden beheerd in diverse programma’s: van een eenvoudige spreadsheet tot gespecialiseerde software. Deze informaticatoepassingen worden globaal CRM-tools genoemd (client relationship management – beheer van de klantenrelatie). De term CRM is inmiddels al zo ingeburgerd dat hij tot het courante jargon is gaan behoren. Deze oplossingen bieden de mogelijkheid een reeks handelingen te automatiseren (lijsten en rapporten opmaken, bestellingen en openstaande facturen opvolgen, automatische mailing …), maar ze worden ook steeds complexer en duurder om in gebruik te nemen. Beperk u dus tot de essentie en kijk in de eerste plaats naar wat u nodig hebt (en naar wat u eraan kunt besteden).

 Bescherm de persoonlijke levenssfeer van uw klanten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (ook bekend als de GDPR) treedt in mei van dit jaar in werking. Dit reglement kadert het gebruik van persoonsgegevens, zowel in een B2C- als in een B2B-omgeving. Dat kader moet u dan ook nauwgezet naleven. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Privacycommissie.