Wat kunt u zelf doen om het verkoopproces van uw factuur te versnellen?

Er zijn heel wat zaken die u zelf kan doen om het verkoopproces van uw factuur te versnellen: Zorg ervoor dat u alle benodigde informatie op uw factuur vermeldt: unieke referentie, afgiftedatum en vervaldatum (of uiterste betaaldatum), evenals de opdracht bon met onze bankgegevens. Wanneer u uw factuur te koop aanbiedt, stuur ons dan alle […]

Minder dan één maand om uw balans op te schonen!

De afsluiting van uw boekjaar nadert en dat biedt u ook een kans om uw kaspositie een duwtje in de rug te geven. En dat kan goed uitpakken voor het imago van uw bedrijf bij financiële instellingen, uw leveranciers en uw klanten! Volg de gids. Uw kaspositie verbeteren, is ook goed voor uw imago. Zodra […]

Meer gemoedsrust in mijn dagelijkse bedrijfsvoering

Esther Regrigny is de stichter van Essor Healthcare, een bureau dat strategisch advies levert aan de medische sector. Soms werkt ze ook mee aan de oprichting van start-ups, in het bijzonder rond verbonden toestellen binnen de gezondheidszorg. Omdat ze heel tevreden is over de diensten van Edebex, wilde ze graag haar ervaringen met u delen. […]

Gerechtelijke reorganisatie en faillissement: wat is het verschil?

prj-faillite-choix-tresorerie-paiements

Een van uw klanten zit in een gerechtelijke reorganisatie. Of hij laat weten dat hij failliet is gegaan? In beide gevallen is dat slecht nieuws voor uw kaspositie. Maar wat is nu precies het verschil en welke gevolgen heeft dat voor uw financiën? Gerechtelijke reorganisatie: de onderneming aan het infuus Bij een gerechtelijke reorganisatie aanvaarden […]

Betwiste factuur? Adem rustig in, controleer de feiten en reageer!

client-conteste-facture-tresorerie

U hebt een product of een dienst geleverd aan een klant. Vervolgens stuurt u hem een factuur, maar hij betwist die. Of hij nu gelijk heeft of niet, als u niet akkoord gaat, hebt u er alle belang dat snel kenbaar te maken. Enkele tips…  De factuur die u naar uw klant stuurt, is de […]

Hoe kunt u onderhandelen over een gespreide betaling met de btw?

TVA-liquidite-probleme-retard

Uw driemaandelijkse btw-betaling veroorzaakt maar al te vaak stress. En terecht, heel wat ondernemers durven nogal eens te vergeten dat het geld van de btw slechts tijdelijk op hun rekening staat. Het is dus ook niet de bedoeling dat het voor iets anders wordt gebruikt. Wat moet u doen als u een liquiditeitsprobleem hebt om […]

‘Einde maand’, twee woorden met grote gevolgen voor uw kaspositie

fin de mois

Als de orders fors beginnen toe te nemen, kan dat al snel tot liquiditeitstekorten leiden. Laat uw factureringspraktijk evolueren naar een ‘cashcultuur’, om uw kaspositie meer ademruimte te geven en een duurzame groei te verzekeren. Het spel van de betalingstermijnen, daar kent u ongetwijfeld alles van. Tussen het moment waarop u uw bestelling levert, de […]

Calculate how much you would receive for your invoice?

days
You will receive from the buyer of the invoice
The selling fees for Edebex (fix and variable) will be charged separately (starting from 1% of the invoice amount)

Bereken snel de verkoopprijs van uw factuur

days
U ontvangt van de koper
De verkoopkosten op Edebex (vaste en variabel) worden apart afgehouden (vanaf 1% van het factuurbedrag).