Coronavirus: hoe uw kaspositie ‘redden’?

coronavirus trésorerie

De planeet is stilgevallen. Deze nieuwe, nog nooit geziene gezondheidscrisis verzwakt het complete economische weefsel, te beginnen met de kmo’s. De situatie is ernstig en vereist dat we snel en adequaat optreden! Waar beginnen? Ga snel aan de slag met de noodmaatregelen van de federale regering.

Ongeacht of uw activiteit lamligt, sputtert of integendeel volop draait, u voelt ongetwijfeld de invloed van de crisis. Ook al trekt u zich zelf (nog) aardig uit de slag, uw klanten hebben misschien ernstige problemen: dreigende gevaren zoals een dalende omzet en achterstallige betalingen. Als er geen geld binnenkomt, maakt u zich terecht zorgen over indirecte schade. Volgens het economisch onderzoeksbureau Graydon zou de helft van de Belgische ondernemingen onvoldoende reserves hebben om zonder kleerscheuren uit de pandemie te komen … Die problemen leidden de federale overheid en de financiële spelers tot unieke maatregelen. Het doel? De kmo’s helpen om het hoofd boven water te houden en hun kaspositie veilig te stellen.

Doe een beroep op de beschikbare hulp

Om de neergang te vermijden, moet u alles in het werk stellen om uzelf te redden: verlies uw zelfbeheersing niet en wees creatief met oplossingen. U bent niet alleen, dus vergeet doemdenken of struisvogelpolitiek. De eerste reflex? Grijp de hefbomen die ter beschikking staan om uw kaspositie te beschermen. Laat daarbij geen enkele kans liggen: van extra betalingstermijnen tot bepaalde premies. Eenmaal die mechanismen geactiveerd, hoeft u niet te wachten op hulp: zoek zelf naar oplossingen om de schade te beperken.

Stel zaken uit en behoud zo uw liquiditeiten

Met het oog op huidige en toekomstige cashflowproblemen beschikt u over verschillende instrumenten om uw sociale en financiële verplichtingen uit te stellen – sommige daarvan gebeuren automatisch. Aarzel niet om die primaire oplossingen te activeren, maar onthoud dat ze gevolgen kunnen hebben op middellange termijn … U moet ze niet alleen later aanpakken, besef ook dat bepaalde verschuivingen een impact hebben op uw belastingaanslag. Nemen we bijvoorbeeld uw sociale premies. Dat zijn lasten, als u ze niet betaalt in 2020, kunt u ze ook niet aftrekken. En dat geldt ook voor de aftrekbaarheid van uw pensioenproducten (IPT, VAPZ, enz.). Vraag dus zeker advies aan uw boekhouder en zoek het beste evenwicht voor het voortbestaan van uw bedrijf.

 1. Sociale premies
 • Tot 15 juni staat uw Sociaal Verzekeringsfonds paraat om de betaling van uw sociale werkgeversbijdragen uit te stellen: die van het eerste kwartaal 2020 tot 31 maart 2021 en die van het tweede kwartaal tot 30 juni 2021. Laat die gelegenheid niet voorbijgaan, want er wordt geen boete toegepast. Maar niets belet u om ze nog voor het einde van het jaar te regelen als u daarvoor de middelen hebt. Op die manier zijn ze fiscaal aftrekbaar als beroepslasten voor 2020.
 • Als de toestand nog erger wordt, kunt u vragen om vermindering en zelfs uitstel van betaling van uw sociale bijdrage. In beide gevallen moet uw aanvraag beantwoorden aan enkele voorwaarden.
 1. RSZ-bijdragen
 • Voor bepaalde sectoren geldt er automatisch uitstel van de RSZ-betalingen. Gelden die maatregelen niet voor u, maar hebt u uw zaak moeten sluiten? Niets belet u om een aanvraag in te dienen. Controleer het platform van de overheidsdienst om na te gaan wat voor u van toepassing is.
 1. Personenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Als u uw aanslagbiljet ontvangt, hebt u doorgaans twee maanden om uw belastingen te betalen. In de huidige omstandigheden beschikt u over een termijn van vier maanden om dat te doen, althans als uw aanslagbiljet ten vroegste gedateerd is op 12 maart. Dat gebeurt automatisch!
 1. Bedrijfsvoorheffing
 • Ook hier hoeft u niets te ondernemen om te genieten van een extra termijn van drie maanden. Uw bedrijfsvoorheffing over maart moet u slechts betalen op 15 juli.
 1. BTW
 • Dezelfde regel voor de BTW: u krijgt een langere termijn – tot 5 juni – om uw periodieke aangifte in te dienen. Ook de betalingen zijn uitgesteld met enkele maanden. Dat betekent dat u tijd hebt tot 20 juli, in plaats van 20 april, om u in orde te stellen.

Uw activiteiten zijn stopgezet (of toch bijna)?

Er gelden soepeler voorwaarden voor het overbruggingsrecht — een soort ‘werkloosheid’ voor zelfstandigen en bedrijfsleiders. Het principe? Als u gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen uw zelfstandige activiteit moet onderbreken, hebt u recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming van uw ziekenfonds. Ongeacht of u gedwongen wordt om in quarantaine te gaan, dan wel of u zelf de deuren sluit bij gebrek aan klanten. Voor sommige sectoren, zoals de horeca, geldt het mechanisme automatisch. U hebt recht op een uitkering van 1614,10 euro (met gezinslast) of 1291,69 euro (als u alleen bent).

Wat met uw personeel?

Als u het personeelsbestand moet inkrimpen of als u helemaal stilligt, kunt u uw werknemers op tijdelijke werkloosheid zetten (wegens overmacht of om economische redenen). De RVA heeft de procedure vereenvoudigd: het volstaat om de uren tijdelijke werkloosheid elektronisch aan te geven voor de betrokken maand. Uw werknemers ontvangen 70% van het gemiddelde begrensde loon en, indien van toepassing, een supplement per dag.

En als dat allemaal ontoereikend is?

En ook al staat het helemaal nog niet vast, dat ‘reddingsplan’ kan worden verlengd als de crisis jammer genoeg langer blijft duren. Als u nu al met ernstige problemen kampt, aarzel dan niet om bijvoorbeeld de eigenaar van uw commercieel pand te contacteren voor een minnelijke schikking rond de betaling van de huurgelden. Weet ook dat de verschillende leveranciers — water, gas, elektriciteit, enz. — oog hebben voor de situatie en potentieel vatbaar zijn voor de spreiding van uw facturen. Tot slot hebt u voor uw belastingschuld (BTW, roerende voorheffing of belastingen) toegang tot betalingsfaciliteiten zoals een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en de kwijtschelding van boetes.

Financiering: waar aankloppen?

 1. Neem contact op met uw bank

De regering kwam tot een akkoord om de financiële sector massaal te ondersteunen. Waartoe hebben die onderhandelingen geleid? Om te beginnen, is er sprake van een overheidswaarborg voor de nieuwe kredieten die de banken verlenen. Bovendien hebben de financiële instellingen tot 30 september 2020 kosteloos betalingsuitstel verleend voor alle bedrijfskredieten. Bel dus uw bankier en onderhandel over uw lopende kredieten, vraag om een nieuwe financiering of stel de betalingstermijnen uit.

 1. De Gewesten zetten zich in

Zowel Brussel, Vlaanderen als Wallonië hebben fondsen vrijgemaakt om de bedrijven te ondersteunen. Uitzonderlijke premies, maar ook leningen, waarborgen en afbetalingsplannen door bemiddeling van de regionale financieringsinstellingen.

Zoek zelf oplossingen!

Die grote hoeveelheid maatregelen is absoluut noodzakelijk, maar toch is daarmee niet alle onzekerheid weg. Hoelang duurt het voor u concreet kunt genieten van die hulpmaatregelen? Blijven die mechanismen behouden als de crisis langer duurt? Krijgt u toegang tot de discretionaire maatregelen? Moet u gewoon een dossier indienen en wachten …, hopend dat u beantwoordt aan de gestelde criteria? Kunnen de banken ‘alleen’ instaan voor de stortvloed aan kredietaanvragen? Niets is zeker. Wellicht wordt het lang en moeizaam wachten. Zoek dan ook gelijktijdig naar andere financieringsbronnen.

Vermijd het sneeuwbaleffect van openstaande facturen

Eén zaak staat vast: de komende maanden komt er een lawine van betalingsachterstanden op ons af … Uit voorzichtigheid of wegens de onvoorstelbare problemen zullen alle ondernemingen hun betalingen afremmen. Wat moet u in die context doen om uw tegoeden in te vorderen? Factoring is een optie, al is deze formule vaak te complex en onvoldoende reactief. En u hebt net nood aan het tegendeel. Hebt u al gedacht aan de verkoop van uw facturen online? Een oplossing waardoor u in een recordtempo toegang krijgt tot uw liquide middelen, en dat op een eenvoudige, veilige en vrijblijvende manier. Verlies uw schuldvorderingen niet uit het oog!