Wat is uw behoefte aan werkkapitaal? Het begrip duidelijk uitgelegd

Wat weet u allemaal over uw behoefte aan werkkapitaal? Toegegeven, het is geen hip begrip. En ook de vraag lijkt ietwat ongewoon. En toch is die financiële indicator essentieel voor elk bedrijf. Essentieel ja! Want u krijgt er elke dag mee te maken …

Uw eerste overweging is wellicht “waarom moet ik mij bezighouden met dat moeilijke financiële concept? Ik doe toch al een beroep op een legertje ervaren accountants?” Het antwoord is zonneklaar: het voortbestaan van uw kmo hangt ervan af.

Als bedrijfsleider is een goed begrip van bepaalde concepten noodzakelijk om uw onderneming dagelijks aan te sturen: geschikte financieringsoplossingen vinden, anticiperen op dipjes of de juiste beslissingen nemen.

In dat opzicht is de behoefte aan werkkapitaal een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid van uw kmo, van haar waarde en liquide middelen. Met reden, want het geeft aan hoeveel cash flow u nodig hebt om uw bedrijf dagelijks te doen draaien. Anders gezegd: het is het geld dat u nodig hebt om uw bedrijfsactiviteit te financieren: uw leveranciers betalen, lonen uitbetalen, voorraden aanvullen, enz.

Neem de term werkkapitaal op in uw dagelijks taalgebruik

In boekhoudkundige termen vertegenwoordigt de werkkapitaalbehoefte het verschil tussen de vlottende activa (voorraden en handelsvorderingen) en de vlottende passiva (voornamelijk leveranciersschulden). Anders gezegd, het is het gedeelte van uw activiteit dat niet gedekt is door uw bedrijfsmiddelen, onder meer wegens het verschil tussen het moment waarop vers geld binnenkomt en uw uitgaven. Een eenvoudig voorbeeld.

 • Begin november koopt u voor 10 000 euro aan goederen: de betalingstermijn van de factuur is 30 dagen;
 • Op 15 november doet een van uw klanten een bestelling voor 7000 euro – hij zal eveneens betalen binnen 30 dagen;
 • Eind november is het tijd om 10 000 euro te betalen aan uw leverancier;
 • En (in een ideale wereld) kunt u op 15 december de 7000 euro van uw klant innen;
 • Wat is uw werkkapitaalbehoefte op dat eigenste moment? € 3000. Want dat is de som die u ‘voorschiet’ om voorraad in te slaan en uw bedrijfsactiviteit in stand te houden.

Weet dat de werkkapitaalbehoefte ook soms wordt uitgedrukt in dagen omzet. Een voorbeeld: als die 45 dagen is, beschikt u, gemiddeld, over het equivalent van 45 dagen omzet om in uw behoeften te voorzien.

Elk bedrijf zijn eigen werkkapitaal

Natuurlijk kunnen we nog doorgaan op de technische aspecten en omschrijvingen van de werkkapitaalbehoefte. Het belangrijkste is wel dat u inziet dat er voor de financiering van uw dagelijkse bedrijfsactiviteit permanent middelen nodig zijn. En uiteraard hangt uw werkkapitaalbehoefte af van uw activiteit, de omvang van uw onderneming en de sector waarin u actief bent:

 • Als u per maand een tiental lonen moet uitbetalen, zijn uw noden hoger dan wanneer u alleen bent in een micro-onderneming;
 • In die zin moet een dienstverlenend bedrijf ook geen goederenvoorraad aanleggen, dit in tegenstelling tot een groothandelaar in bouwmaterialen;
 • Op dezelfde manier vereist seizoensgebonden activiteit speciale aandacht voor de werkkapitaalbehoefte, omdat de innings- en betalingscyclussen niet ‘regelmatig’ zijn.
 • Een laatste voorbeeld: hoe langer de exploitatiecyclus van uw bedrijfsactiviteit — de tijd nodig om uw goederen om te zetten in handelswaar – hoe langer u uw voorraden moet financieren.

Wat is het ideale werkkapitaal?

Alles heeft te maken met evenwicht en controle. Ook al bestaat de ideale werkkapitaalbehoefte niet, toch is het belangrijk, zowel nu als in de toekomst, de indicator goed in het oog te houden. Uw werkkapitaalbehoefte is immers de gezondheidsthermometer van uw bedrijf: u kunt meteen zien hoe sterk u ervoor staat op financieel vlak. Indien u weet wat uw toekomstige noden zijn, kunt u meteen actie ondernemen om uw onderneming voldoende middelen te verschaffen zodat u cash flow problemen vermijdt.

 • Is uw werkkapitaalbehoefte positief? Dat is de ‘klassieke’ situatie: uw activiteit vereist aanvullende financiering. Hoeveel? Hoe? Er duiken heel wat vragen op …
 • Negatief? Dit komt minder vaak voor, want het betekent dat uw klanten betalen voordat u zelf uw schulden moet aflossen. Hoe dan ook, u beschikt wellicht over de nodige fondsen.
 • Is uw werkkapitaalbehoefte nagenoeg nihil? U bereikt het perfecte evenwicht tussen middelen en exploitatiebehoeften.

Verschillen, groei en cash flow onder druk

Het spreekt vanzelf dat uw behoeften variëren in de loop van het bestaan van uw onderneming: meteen na de oprichting zijn die anders dan in de groeifasen. Bovendien wordt uw werkkapitaalbehoefte meer dan ooit heen en weer geslingerd. Als gevolg van de economische context betalen uw klanten steeds later, zelfs té laat, terwijl uw leveranciers hun betalingstermijnen inkorten. Bovendien is de omloopsnelheid van de voorraden onderhevig aan vertragingen, terwijl de valorisatie van de goederen zeer vergankelijk kan zijn, iets wat de financiële gezondheid van uw bedrijf bedreigt.

Anderzijds kunnen de zaken ook grondig fout lopen als uw bedrijfsactiviteit ‘té’ goed loopt en ze zich opeens sterk ontwikkelt … Een groeispurt leidt inderdaad onvermijdelijk tot een nood aan bijkomende financiering, omdat u meer goederen moet bestellen bij uw leveranciers. Reden te meer om bij dat soort situaties te vermijden dat uw financiële zuurstof opgeraakt. Hoe dan ook: de inzet blijft gelijk. Het gaat erom uw werkkapitaalbehoefte goed te beheren. Daarvoor kunt u gebruikmaken van verschillende hefbomen.

Uw werkkapitaalbehoefte heeft nood aan actie

Elke onderneming krijgt te maken met specifieke contexten, u moet dus optreden om uw werkkapitaalbehoefte te ontlasten. Hoe doet u dat concreet?