10 nuttige reflexen om de coronacrisis te tackelen

trésorerie coronavirus

Bouwwerven liggen stil, winkels zijn gesloten en transportfirma’s werken op halve kracht, maar eigenlijk hebben alle bedrijven hebben het moeilijk … Ook al kunt u niets doen aan de situatie en legt u er zich bij neer, u moet reageren om een en ander onder controle te houden. Wat is de beste manier om in deze periode niet bij de pakken te blijven zitten?

Als de crisis toeslaat, krijgt uw kaspositie de hardste klappen. De activiteiten lopen terug, liggen zelfs helemaal stil. Er ontstaan meer logistieke problemen, bestellingen laten het afweten, klanten zijn te laat met hun betalingen, noem maar op. Maar niet alles is verloren! Uiteraard zijn er de gezondheidsproblemen, maar activeer om te beginnen de noodmaatregelen die werden uitgevaardigd door de federale regering: betalingsuitstel voor uw voorlopige sociale bijdragen, overbruggingsrecht, enz. En vervolgens? Pak zo snel mogelijk uw behoefte aan werkkapitaal (BWK) aan

 1. Factureer!

Wacht u gewoonlijk tot het einde van de maand om uw facturen te versturen? Anticipeer: maak uw facturen snel, zodra dat mogelijk is. Bij sombere vooruitzichten doet u er goed aan om de inning van uw tegoeden maximaal te bespoedigen. Stel uw schuldvorderingen zo snel mogelijk op, want het is duidelijk dat uw klanten te laat zullen zijn met hun betalingen …

 1. Vorder uw openstaande facturen

Treuzel in dat verband evenmin om uw openstaande facturen in te vorderen, want niemand weet wat de toekomst brengt. In onzekere tijden is één vogel in de hand — liquide middelen — beter dan tien in de lucht (nooit). Als u voelt dat uw klanten niet meteen toehappen, aarzel dan niet om een snellere betaling te onderhandelen, desnoods door zelf een inspanning te doen (korting, disconto) …

 1. Blijf in contact

Informeren is essentieel. Neem telefonisch contact op met uw strategische partners — klanten, leveranciers, onderaannemers. Een gelegenheid bij uitstek om naar hun stemming te peilen, hun eigen problemen te begrijpen en samen oplossingen te bedenken. Op die manier verneemt u ook of bepaalde verplichtingen (leveringen, bevoorradingen, enz.) bedreigd worden en kunt u, indien nodig, naar alternatieven zoeken. En terwijl u uw leveranciers aan de lijn hebt, kunt u net zo goed praten over een verlenging van uw eigen betalingstermijnen.

 1. Verminder uw voorraden

Indien mogelijk doet u er goed aan om uw voorraden tot het noodzakelijke minimum te verminderen. Net genoeg om uw activiteit niet in gevaar te brengen, maar ook niet te veel, om uw waardevolle liquide middelen niet vast te zetten. Hebt u de gewoonte om uw grondstoffen in grote hoeveelheden aan te kopen om zo lagere prijzen te betalen? Verander dan nu het geweer van schouder. In een periode van gespannen liquiditeiten moet u al het mogelijke doen om uw betaalmiddelen te behouden: koop minder, ook al kost dat u meer. Uw winstmarges worden kleiner, maar u behoudt uw kaspositie. Inderdaad een beetje een evenwichtsoefening …

 1. Neem uw orderboek onder de loep

De voorbije weken waren afbestellingen en uitstellen schering en inslag. Het moment bij uitstek om een uitvoerige en scherpzinnige kijk te werpen op de komende weken en maanden. Werk vraagtekens zoveel mogelijk weg: dat geeft u een betere visie op uw toekomstige inkomsten. En denk ook nog eens aan die potentiële klanten die u de laatste tijd misschien wat verwaarloosd hebt …

 1. Gebruik uw beheersinstrumenten

Maak tegelijk gebruik van uw kasstroomtabel om over betrouwbare gegevens over uw cashflow te beschikken: uw inkomsten en uitgaven. Update regelmatig dat beheersinstrument om over voldoende realistische voorspellingen te beschikken. Ga daarbij veeleer uit van een pessimistisch scenario. Dat is de beste manier om te weten of – en wanneer – u de alarmklok moet luiden!

 1. Beperk uw kosten

Dit is niet het moment om geld uit te geven: beperk uw aankopen tot het strikte minimum om de voortzetting van uw activiteit te verzekeren. Houd uw uitgaven onder controle en optimaliseer ze om zoveel mogelijk betalingen te vermijden:

 • Misschien was het noodzakelijk om de personeelskost te reduceren door sommige werknemers in het stelsel van tijdelijke werkloosheid te brengen;
 • Beperk bepaalde niet-essentiële vormen van externe dienstverlening. Bijvoorbeeld door dankzij de eigen bedrijfsmiddelen aan insourcing te doen;
 • Uw marketinguitgaven? Concentreer u op wat een belangrijke impact heeft op uw core business;
 • Was u genoodzaakt om verkooppunten te sluiten? Onderhandel dan over nieuwe huurcontracten of probeer betalingen uit te stellen. Zelfde aanpak met uw verschillende leveranciers (gas, water, elektriciteit, enz.)
 1. Stel niet-essentiële investeringen uit

Het is niet het moment om u met te veel zaken tegelijk bezig te houden: concentreer u op het behoud van uw liquiditeiten. Bevries elk onnodig investeringsproject. Moet u absoluut kapitaalgoederen verwerven omdat ze noodzakelijk zijn om op koers te blijven, financier ze dan niet zelf. Zoek oplossingen waarbij u kunt vermijden om geld uit te geven (huur, krediet, leasing, enz.). De banken zullen de kredietkranen openen, profiteer daarvan om uw ‘oorlogskas’ veilig te stellen.

 1. Boost uw bankkredieten

In de huidige situatie zou uw bankier soepeler moeten zijn met de toekenning van een overdraft facility of een kredietlijn. Dat is niet altijd optimaal, zeker als u al met de rug tegen de muur staat. In economisch barre tijden is het toch beter dat uw motor niet helemaal stilvalt. Slechts één stelregel: anticipeer! Vergeet niet dat u ook opnieuw kunt onderhandelen over uw lopende bankkredieten en de spreiding van de afbetaling.

 1. Verkoop uw facturen

Beschouw de bank niet als uw enige financieringsbron, wel integendeel! Die tijd is voorbij: u kunt zich niet veroorloven om lang te wachten of afhankelijk te zijn van een kredietaanvraag. Toon uw veerkracht en richt u op snelle, doeltreffende en veilige oplossingen. Verkoop uw facturen online, waardoor u in tegenstelling tot factoring in een recordtempo toegang krijgt tot uw liquide middelen … zonder er aan onderuit te gaan!

NLVotre entreprise rencontre-t-elle des difficultés de trésoreries

NLTransformez vos problèmes en solutions !