De verborgen kosten van het kaskrediet

Veel ondernemers zien een kaskrediet als een flexibele en gemakkelijke manier om snel te kunnen voldoen aan hun cash-behoefte. Dat kan het ook zijn, zolang men maar de bijhorende kosten en nadelen niet uit het oog verliest

Een kaskrediet is een krediet op korte termijn om tijdelijke financiële tekorten op te vangen. Deze kan toegekend worden als een nieuwe kredietopening of (wat meestal het geval is) als toestemming van de bank om op een bestaande rekening tot een bepaald bedrag “in het rood” te gaan. In principe betaalt u dan enkel intrest op het gedeelte van het kaskrediet dat u opneemt.

Dure financieringsvorm

Een kaskrediet is enkel bedoeld om tijdelijke of onverwachte en beperkte tekorten bij te passen, niet om structurele uitgaven te financieren. Want, en dat is meteen ook het eerste nadeel, een kaskrediet is een behoorlijk dure financieringsvorm. Uit een enquête van Unizo van augustus vorig jaar blijkt dat ongeveer 30% van de onderzochte bedrijven beroep doet op een kaskrediet. Ruim de helft van hen betaalden daarbij een rentetarief van 8% of hoger. Een vijfde zegt zelfs een tarief boven 10% te hebben betaald.

Enkel intresten? Zeker niet!

Zoals we al zeiden, wordt het kaskrediet vaak aangeprezen met de belofte dat u enkel (weliswaar dure…) intresten betaalt op het bedrag dat u ook daadwerkelijk opneemt. Dat klopt echter niet altijd. Op een kaskrediet van 10.000 euro bent u snel zo’n vierhonderd euro per jaar kwijt, zonder zelfs maar één euro te hebben opgenomen.

  • Reserveringsprovisie

Hoe komen we aan dat bedrag? Om te beginnen hanteren veel banken een zogenaamde “reserveringsprovisie”. Dat wil zeggen dat ze een vergoeding aanrekenen omdat ze u geld ter beschikking stellen. Deze bijkomende commissie kan berekend worden op het totale kredietbedrag of op uw hoogste debetstand en kost u dan nog eens zowat 0,15% per trimester extra.

  • Dossierkosten

Wie een kaskrediet opent, zal daarnaast meestal ook dossierkosten moeten betalen, reken daarbij al snel op enkele honderden euro’s. Bovendien wordt er in regel ook nog eens een trimestriële kost aangerekend, van tien à twaalf euro. Zo wordt een kaskrediet al snel een dure aangelegenheid…

  • Waarborg of schuldsaldoverzekering

En dan zijn we er nog niet wat betreft de kosten. Vaak zal u voor een kaskrediet immers ook een persoonlijke waarborg moeten geven of verplicht een schuldsaldoverzekering moeten aangaan. Ook dat is uiteraard niet gratis.

Impact op uw solvabiliteitsscore

Weet ook dat een kaskrediet uw solvabiliteitsscore als ondernemer negatief beïnvloedt. Elk verleend kaskrediet wordt door uw financiële instelling immers aan de Nationale Bank doorgegeven.

Let op de kleine lettertjes

Wie absoluut een kaskrediet wil aangaan, doet er goed aan de kleine lettertjes van zijn contract te lezen en de tarieven van verschillende banken grondig met elkaar te vergelijken. Hoewel u dat een hoop geld kan besparen, blijft een kaskrediet sowieso een erg dure financieringsvorm. Om positief af te sluiten, toch nog een lichtpuntje: de intresten en kosten van een kaskrediet kunt u fiscaal aftrekken, dat wel.