Factoring: waarom ik niet?

factoring-criteres-tresorerie-financement

Om een factoringovereenkomst te kunnen sluiten, moet u aantonen dat u te goeder trouw bent en een engagement op lange termijn wil aangaan. En dat is een vereiste die heel wat ondernemers al bij voorbaat uitsluit. Wij onderzoeken de kwestie…

U hebt vast al over factoring gehoord. Deze financieringsoplossing houdt in dat u een contract afsluit met een gespecialiseerde financiële onderneming: de factor of factoringmaatschappij. Dat akkoord stipuleert dat u al uw facturen overdraagt aan die factor. Die zal op uw verzoek dan een bedrag tussen 70% en 80% van het door uw klant verschuldigde bedrag voorschieten. De factor zal vervolgens, op de vervaldag van de factuur, de verschuldigde som innen bij uw klant en het saldo aan u overmaken, na aftrek van een financieringscommissie.

De oplossing lijkt misschien wel interessant, maar vaak komen kmo’s er niet voor in aanmerking. Banken en conventionele factoringmaatschappijen kennen deze dienst niet zomaar aan ieder bedrijf toe en hanteren heel strikte criteria, zowel wat de na te leven verbintenissen als wat de financiële gezondheid betreft.

Een financiële maatschappij

U moet eerst bewijzen dat uw onderneming voldoende omzet genereert. Over het algemeen zullen factoringbedrijven uw aanvraag niet in overweging nemen als uw jaarlijkse omzet niet minstens een miljoen euro bedraagt. De factor zal ook de solvabiliteit van uw bedrijf nauwkeurig onder de loep nemen. Als die hem niet bevalt, zal hij weigeren met u in zee te gaan of zal hij eisen dat u zich borg stelt voor uw onderneming.

Zorgvuldig geselecteerde klanten

Verder moet de factoringmaatschappij ook geïnteresseerd zijn in ook uw klantenportefeuille. Daarbij spelen verschillende elementen mee:

  • De diversificatie van uw portefeuille: als uw zaak slechts van een klein aantal klanten of zelfs maar één klant afhangt, is de kans reëel dat u nul op het rekest krijgt, ook al is die klant verder perfect solvabel.
  • De activiteitensector van uw bedrijf of die van uw klanten: factors hebben immers vaak risicobeheercriteria waardoor ze soms een perfect valabel dossier gaan weigeren, omdat ze het volgens hun interne risicobeheercriteria niet mogen aanvaarden.
  • De solvabiliteit van uw klanten: hoe beter de kwaliteit van uw klanten, hoe groter de kans dat de factoringmaatschappij geïnteresseerd is.
  • Het beheer van uw lopende vorderingen: vaak zal de factor ook geïnteresseerd zijn in uw beheerproces. Screent u uw klanten vooraf? Betalen ze op tijd of met vertraging? Hebt u een goede en gedocumenteerde invorderingsprocedure uitgewerkt?

Minimale verbintenissen

De overdracht van uw klantenbeheer aan een derde impliceert vaak ingrijpende tegenprestaties van uw kant. Zo zal een factor over het algemeen eisen dat u een contract ondertekent voor een periode van ten minste van één jaar en dat u voor die periode uw volledige klantenportefeuille aan hem overdraagt. En als het geld eenmaal is vrijgegeven, kunt u het ook niet volledig vrij aanwenden. Naargelang het geval zult u uw uitgaven moeten rechtvaardigen, terwijl een deel van het bedrag van de overgedragen facturen door de factor wordt ingehouden bij wijze van waarborg. Ten slotte kan de instelling zich ook tegen u keren als de debiteur de factuur niet betaalt. De procedures zijn vaak zo zwaar dat factoring in de praktijk is voorbehouden voor ondernemingen die hun klantenbeheer volledig willen uitbesteden. Een ondernemer die eenmalig of herhaaldelijk 15.000 euro per maand moet kunnen vrijmaken, zal er niet meteen baat bij hebben…

Flexibelere alternatieven…

Parallel met de conventionele factoringoplossingen bieden innovatieve ondernemingen ook andere mogelijkheden aan om facturen te verkopen, die vaak toegankelijker zijn en beter zijn aangepast aan kmo’s. Via snelle en beveiligde platformen leggen ze de nadruk op de transparantie van de procedures en de onmiddellijke overdracht van de vorderingen, zonder dat ze zich bemoeien met het beheer van de volledige klantenportefeuille. Ideaal voor ondernemers die gewoon een antwoord zoeken op een tijdelijke of recurrente financieringsbehoefte.