Zit uw klant in een gerechtelijke reorganisatie? Blijf waakzaam!

client-réorganisation-judiciaire-vigilance

Een van uw klanten heeft financiële problemen en zit in een gerechtelijke reorganisatie (GR). Welke risico’s loopt u, waar moet u op voorbereid zijn en hoe doet u dat?

Om ‘de meubelen te redden’, start uw klant een procedure om een gerechtelijke reorganisatie (GR) te verkrijgen. Het doel? Zijn activiteit tijdelijk beschermen door enkele maanden uitstel te verkrijgen en zo de continuïteit van zijn onderneming te verzekeren onder de controle van de gerechtelijke autoriteiten.
Om te weten wat u boven het hoofd hangt, moet u eerst weten dat er bij een GR drie formules mogelijk zijn:

 • Ofwel komt uw klant tot een minnelijk akkoord met al zijn schuldeisers of sommige daarvan.
 • Ofwel komt hij met al zijn schuldeisers tot een collectief akkoord over een reorganisatieplan dat is goedgekeurd door de rechtbank.
 • Ofwel draagt uw klant (vrijwillig of daartoe verplicht door de rechter) de activiteiten van zijn onderneming of een deel daarvan over aan een of meer derde partijen.

Een nieuw GR sinds 2013

Voor de schuldeisers is de nieuwe wet van 2013 een verbetering“, zegt meester Marielle Schumacker, advocaat en coördinator aan de balie van Namen voor de organisatie ‘Entreprises en Rebond’ (gratis nummer: 0800 35 222) van het Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI).
Dit is waarom:

 • Ze corrigeert een aantal dubbelzinnigheden en vermindert de mogelijkheden van misbruik door de procedure duurder en bindender te maken voor uw noodlijdende klant: het aantal en de kwaliteit van de documenten die moeten worden verstrekt onder toezicht van een revisor of een boekhouder — zoals een liquiditeitsplan —, 1000 euro griffierechten enz.
 • De procedure wordt korter en voorkomt de talloze verdagingen op het laatste moment. Vandaag krijgt uw klant zes maanden uitstel, en dat kan worden verlengd voor twee bijkomende periodes van zes maanden (een tweede verlenging is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen).
 • En als uw klant de procedure niet naleeft, riskeert hij sancties, zoals een intrekking van de GR of de weigering om de opschorting te verlengen.
 • Om te vermijden dat uw klant verschillende procedures na elkaar gaat gebruiken, zijn de voorwaarden om een tweede (of derde) verzoek om GR ook verstrengd.

Enkele goede praktijken…

Is de procedure van uw klant opgestart? Dan zal de befaamde opschorting hem wat ademruimte geven. Daardoor zal uw vordering enige tijd in ‘stand-by’ gaan, maar dat betekent niet dat u geen actie moet ondernemen! Om die lange of minder lange periode door te komen, geven we u enkele tips:

 • Controleer of u op de lijst van schuldeisers staat die uw debiteur moet opstellen en neerleggen bij de griffie van de rechtbank. Vergeet ook niet na te gaan of de bedragen kloppen en maak indien nodig gebruik van uw recht om bezwaar aan te tekenen.
 • Neem samen met de andere schuldeisers deel aan de stemming over het aanzuiveringsplan en laat er uw rechten gelden.
 • Aarzel niet om terwijl de procedure loopt, het dossier te raadplegen dat bij de griffie van de rechtbank tot uw beschikking staat.
 • Stel uzelf de juiste vragen over de verdere samenwerking met uw klant zolang de procedure loopt. Als u beslist de commerciële relatie voort te zetten, eis dan contante betaling of zelfs een voorschot.

En als de procedure is afgelopen?

Een gerechtelijke reorganisatie loopt niet systematisch uit op een faillissement en een stopzetting van de activiteiten op termijn! Sommige ondernemingen komen er weer bovenop en kunnen hun activiteiten geheel of gedeeltelijk voortzetten. Maar ondertussen hebt u als leverancier misschien wel enkele toegevingen moeten doen en een deel van uw onbetaalde facturen in rook zien opgaan. Stel uzelf in dat geval de juiste vragen: is het voorzichtig de commerciële relatie voort te zetten? Zo ja, welke veiligheden wilt u inbouwen om uw kaspositie te vrijwaren, met name in uw betalingsvoorwaarden? Meester Marielle Schumacker benadrukt terecht nog enkele dingen. “De gerechtelijk procedure zelf is weliswaar beperkt tot 18 maanden, maar het terugbetalingsplan zelf kan over maar liefst 5 jaar lopen! Die termijn valt niet onder de procedure, maar is wel de termijn die cruciaal is voor u. En ten slotte, als uw klant zijn activiteit overlaat, is de kandidaat-overnemer soms (en zelfs heel vaak)… hijzelf. Dat is wettelijk voorzien en impliceert een strikte controle van het aanbestedingsproces door de rechtbank. Bij zo’n operatie is het immers vaak de bedoeling van de vennootschap een lege huls te maken en die vervolgens failliet te laten gaan. Dan kan uw klant zijn activiteiten voortzetten onder een andere naam, maar wel zonder de schulden die hij eerder heeft gemaakt te betalen, en dus ook uw facturen…” Volg het dus goed op en aarzel niet om u zolang de procedure loopt, te laten bijstaan door een advocaat.